1. Agenda pembasmian kemiskinan.

2. Agenda pembangunan / perlengkapan infrastruktur asas:

   - Pekan Baru Pitas

   - Seluruh daerah Pitas

3. Agenda pembangunan ekonomi dalam sektor pertanian, industry kecil / sederhana, dan pelancongan selaras dengan Halatuju Negeri Sabah.

4. Agenda pembangunan modal insan.

5. Agenda pembangunan sosial dan keharmonian antara kaum.