2.0 PENTADBIRAN DAERAH (Sumber : Pejabat Daerah)

2.1 Luas kawasan bandar: 1,419km persegi (Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah)

2.2 Luas kawasan pinggir laut: Tiada Maklumat diperolehi

2.3 Bilangan mukim: 6 buah mukim

2.4 Bilangan kampung: 185 buah kampung

2.5 Bilangan setinggan :

2.6 Bilangan kampung dalam Hutan Simpan : 2 buah kg Sinimpul dan Kg Rosob Laut

2.7 Bilangan penduduk kampung dalam Hutan Simpan : 13 buah rumah, Penduduk 41 termasuk 10 keluarga warganegara.

2.8 Bilangan daerah kecil (jika ada) : tiada

2.9 Bilangan penduduk daerah kecil : tiada

2.10 Kawasan pilihanraya Negeri : N3 Pitas

2.11 Kawasan pilihanraya Parlimen : P 167 Kudat

2.12 Senaraikan jabatan/ agensi Kerajaan Negeri :

Bil

Jabatan/ Agensi Kerajaan Negeri

1.

Pejabat Daerah

2.

Pejabat Mahkamah Anak Negeri

3.

Pejabat Tanah

4.

Pejabat Kebajikan Am

5.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah

6.

Jabatan Kerja Raya

7.

Jabatan Pertanian

8.

Jabatan Perhutanan

 

Bil

Jabatan/ Agensi Kerajaan Negeri

9.

Pejabat Perikanan

10.

Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Ternak

11.

Jabatan Air

12.

Pejabat Pertubuhan Peladang

13.

Jabatan Belia dan Sukan Sabah

14.

Pejabat Pemimpin Pembangunan Masyarakat

15.

Koperasi Pembangunan Desa

16.

Majlis Daerah Pitas

17.

Pejabat Lembaga Industri Getah

18.

Pejabat Sabah Elektricity

19.

Pejabat Ko-Nelayan

 

2.13 Senaraikan jabatan/ agensi Kerajaan Persekutuan :

Bil

Jabatan/ Agensi Kerajaan Persekutuan

1.

Jabatan Pendaftaran

2.

Jabatan Pendidikan

3.

Hospital Daerah

4.

Jabatan Kesihatan

5.

Pejabat KEMAS

6.

Balai Polis Daerah

7.

Jabatan Hal Ehwal Khas

8.

Jabatan Pertahanan Awam

9.

Jabatan Belia & Sukan Persekutuan

10.

Pejabat RELA

11.

Jabatan Penerangan

12

JAKIM