3.0 KEMUDAHAN ASAS

3.1 Jalanraya

3.1.1 Senarai nama dan panjang jalan Kerajaan Negeri Berturap :

NO

NAMA JALAN

PANJANG JALAN

1.

Jalan Langkon Pitas

29.915km

2.

Jalan Penampang

0.535km

3.

Jalan Salimpodon Mantus

0.500km

4.

Jalan Salimpodon Bilangau

0.530km

5.

Jalan Gailun Kibubuk

3.160km

6.

Jalan Bilangau Darat

4.536km

7.

Jalan Rosob Dandun

0.492km

8.

Jalan Bangkau-Bangkau

3.520km

9.

Jalan SK Pekan Pitas II

0.301km

10.

Jalan Hospital

0.902km

11.

Jalan Kesihatan Pitas

0.111km

12.

Jalan Urusetia

0.891km

13.

Jalan Saab

4.345km

14.

Jalan Bawang

5.300km

15.

Jalan Jeti Lama

0.615km

16.

Jalan Kalumpang

1.499km

17.

Jalan Pengkalan Si Atoi

0.413km

18.

Jalan Rumah Rehat

0.201km

19.

Jalan Pejabat JKR

0.097km

20.

Jalan Perumahan Kerajaan

0.201km

21.

Jalan Sinasak

1.939km

22.

Jalan Kalipuon

0.561km

23.

Jalan Kanibongan

23.773km

24.

Jalan Ladah Kinangoh

0.568km

25.

Jalan Kebatasan Dandun

4.179km

26.

Jalan Sosop Bai

7.481km

27.

Jalan Pantai

5.267km

28.

Jalan Pantai Delima

3.221km

29.

Jalan Narandang

0.493km

30.

Jalan Mongkubou Laut

6.889km

 

 

 

NO

NAMA JALAN

PANJANG JALAN

31.

Jalan Mangkapon

0.520km

32.

Jalan Telaga

4.539km

33.

Jalan Akuakultur

1.778km

34.

Jalan Liu

23.826km

35.

Jalan Bawing

0.499km

Jumlah KM

145.597km

 

3.1.2 Senarai nama dan panjang jalan Kerajaan Persekutuan Berturap:

 

NO

NAMA JALAN

PANJANG JALAN

1.

Jalan Kampung Indah

130m

2.

Jalan Kampung Barasan

500m

3.

Jalan Kampung Blok Lima Taka

1000m

4.

Jalan Kampung Senaja

1300m

5.

Jalan Kampung Kalumpang - Gusung

1500m

6.

Jalan Kampung Kalumpang - Lakos

500m

7.

Jalan Kampung Kalumpang - Buangin

1000m

8.

Jalan Kampung Feri

1000m

9.

Jalan Kampung Ranggu - Kemiri

2000m

10.

Jalan Kalipuon

700m

11.

Jalan Kampung Dandun Pusat

800m

12.

Jalan Kampung Kiambalang

800m

 

3.1.3 Senarai nama dan panjang jalan tidak berturap (gravel) Kerajaan Negeri:

NO

NAMA JALAN

PANJANG JALAN

1.

Jalan Mangkapon Pituru Laut

5.697km

2.

Jalan Sosop Bai

1.019km

3.

Jalan Kakaping

8.000km

4.

Jalan Pengkalan Pantai

1.500km

5.

Jalan Kanibongan Kaindangan

2.813km

6.

Jalan Mangkapon

6.280km

7.

Jalan Kiambalang

6.000km

8.

Jalan Timbayan

1.000km

9.

Jalan Tampakahu

7.500km

10.

Jalan Kalipuon Darat

2.000km

11.

Jalan Sinasak Blok 2

0.900km

12.

Jalan Masjid Daerah

0.300km

13.

Jalan Pengkalan Kiandut

2.500km

14.

Jalan Pembentungan

0.600km

15.

Jalan Saab Perpaduan

0.300km

16.

Jalan SK Pinggan-Pinggan

0.300km

17.

Jalan Gereja PCS Pekan Pitas

0.300km

18.

Jalan SK Rosob

1.500km

19.

Jalan Pinapak

6.000km

20.

Jalan Boribi Darat

7.000km

21.

Jalan Datong

3.000km

22.

Jalan Meliau

6.000km

23.

Jalan Taska Pekan Baru Pitas

0.600km

24.

Jalan Sumbilingon Dandun

6.000km

25.

Jalan Pengkalan Si Atoi

0.229km

26.

Jalan Rosob Dandun

5.944km

27.

Jalan Solimpodon Mantus

5.500km

28.

Jalan Kabatasan Dandun

8.698km

29.

Jalan Mongkubou Laut

38.543km

30

Jalan Maringgan

3.540km

31.

Jalan Rukom Kibuluh

4.400km

32.

Jalan Kalipuon

0.439km

33.

Jalan Kanibongan

3.041km

34.

Jalan Salimpodon Bilangau

3.267km

35.

Jalan Kiandut

1.500km

36.

Jalan Sinasak

1.939km

37.

Jalan Pandan Meliau Pinapak

2.800km

38.

Jalan Ladap Kinangoh

5.432km

39.

Jalan Boribi

10.000km

40.

Jalan Mapan-Mapan

6.000km

41.

Jalan Lajung

4.000km

42.

Jalan JKR Kompleks

0.200km

43.

Jalan Telaga

8.977km

44.

Jalan Pantai

6.033km

45.

Jalan Liu

5.174km

 

 

 

NO

NAMA JALAN

PANJANG JALAN

46.

Jalan Gailun Kibubuk

4.000km

47.

Jalan Mapan-Mapan

13.000km

48.

Jalan Kelinik Kesihatan

0.115km

49.

Jalan SK Malubang

0.600km

50.

Jalan Pancuran

2.000km

51.

Jalan Bawing

1.001km

52.

Jalan Penampang

1.465km

53.

Jalan Torungguh

0.700km

54.

Jalan Kampil

0.150km

55.

Jalan Sk. Senaja

0.600km

56.

Jalan Senaja

2.800km

57.

Jalan Mansuit

3.500km

58.

Jalan Simpangan

3.000km

59.

Jalan Lok Dangkaan

6.000km

60.

Jalan Bambangan Sook

3.500km

61.

Jalan Suang Duyung

3.000km

62.

Jalan SMK Telaga

1.000km

63.

Jalan Pantai Delima

0.279km

64.

Jalan Bongkol

2.575km

65.

Jalan Bilangau Darat

1.464km

66.

Jalan Bangkau-Bangkau

4.280km

67.

Jalan Narandang

18.507km

Jumlah km

276.301km

 

3.1.4 Senarai nama dan panjang jalan tidak berturap (gravel) Kerajaan Persekutuan:

3.1.5 Senarai keperluan mendesak (jika ada):

Senarai nama dan panjang jalan kerajaan negeri tidak berturap (gravel) yang perlu dinaiktaraf dengan mendesak

NO

NAMA JALAN

PANJANG JALAN

1.

Jalan Mangkubou Laut

39.000km

2.

Jalan Telaga

7.500km

3.

Jalan Liu

6.000km

4.

Jalan Salimpodon Mantus

5.500km

5.

Jalan Bangkau-Bangkau

4.000km

6.

Jalan Mangkapon

6.800km

7.

Jalan Pantai

5.000km

8.

Jalan Narandang

18.500km

Jumlah km

92.300 km

 

3.2 Bekalan Air

3.2.1 Punca bekalan air: Sungai Bengkoka, Pitas dan Sungai Pias Kanibongan

3.2.2 Sumber air alternatif: Air hujan, perigi dan paip graviti

3.2.3 Kapasiti pengeluaran air (juta liter): 5 JLS (Pitas) dan 2 JLS (Kanibongan)

3.2.4 Penggunaan pengeluaran air (juta sehari): 9 JLS

3.2.5 Bilangan pengguna: 1656

3.2.6 Peratus penduduk yang menikmati bekalan air terawat: 26 %

3.2.7 Penggunaan industri (juta liter sehari): Tiada

3.2.8 Kawasan tadahan air (km persegi):(Sumber : Jabatan Pengairan dan Saliran)

3.2.9 Panjang paip (KM): 231 km

3.2.10 Keperluan mendesak: Menaiktaraf loji rawatan air sedia ada

3.3 Bekalan elektrik(Sumber : SESB)

3.3.1 Punca bekalan elektrik :

Punca

Kapasiti

Keperluan Pengguna

Diesel

-

-

Gas

-

-

Mini Hydro

-

-

Solar

-

-

Biomass

-

-

Sistem Grid

2x7.5 MVA

3.8MW (setakat Jan 2016)

Jadual 3

3.3.2 Peratusan penduduk yang menikmati bekalan elektrik:

5,831 akaun (setakat Dis 2015)

3.3.3 Penggunaan industri: Tiada

3.4 Perkhidmatan telekomunikasi: (Sumber : MCMC)

3.4.1 Bilangan pengguna menikmati perkhidmatan telefon:319

3.4.2 Bilangan penduduk menikmati telefon bimbit: Tiada maklumat yang tepat

3.4.3 Bilangan talian tetap (fixed line):319

3.5 Perkhidmatan IT

3.5.1 Peratusan penduduk mempunyai akses kepada internet:3.8%(Sumber MCMC)

3.5.2 Bilangan sekolah mempunyai akses kepada internet: Tiada maklumat yang diberikan oleh pihak PPD

3.5.3 Bilangan sekolah yang tidak mempunyai akses kepada internet: Tiada maklumat yang diberikan oleh pihak PPD

3.5.4 Senarai nama program IT yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri:

i. Seminar ICT Peringkat PBU

ii. Kursus ICT

iii. Cadangan pemasangan wifi kampung tanpa wayar di bangunan Satu Daerah Satu Industri di Kampung Kalumpang.

3.5.5 Senarai nama program IT yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan:

i. Pusat internet 1Malaysia (561 Bil. Program ICT dijalankan oleh pusat internet 1Malaysia dan kadar penembusan internet jalur lebar (Q2-2015)3.8.

3.6 Kemudahan kesihatan:

3.6.1 Bilangan hospital: 1 buah

3.6.2 Bilangan katil pesakit: 48 buah

3.6.3 Bilangan klinik ibu dan anak: 1 buah

3.6.4 Kapasiti klinik ibu dan anak: 150 orang

3.6.5 Bilangan klinik dan doktor gigi kerajaan : 1 buah dan 3 doktor

3.6.6 Bilangan klinik dan doktor gigi swasta: tiada

3.6.7 Bilangan klinik desa: 7 buah

3.6.8 Bilangan pegawai perubatan: 16 orang

3.6.9 Bilangan klinik swasta: -

3.6.10 Bilangan klinik kerajaan: 4 buah

3.6.11 Bilangan klinik 1 Malaysia: 1 buah

3.6.12 Bilangan doktor perkhidmatan udara: -

3.6.13 Perkhidmatan kesihatan lain: -

3.6.14 Keperluan-keperluan kesihatan yang mendesak:

i. Tambahan kereta ambulans bagi menampung keperluan penghantaran pesakit yang dirujuk ke hospital di Kota Kinabalu. Kereta ambulans sedia ada adalah sebanyak 4 buah tetapi hanya 2 buah sahaja yang boleh berfungsi sepenuhnya kerana keadaan kenderaan yang selebihnya telah usang dan selalu rosak (melebihi 7 tahun).

ii. Klinik Desa Kg. Mandurian

 

3.7 Perkhidmatan kebajikan (Sumber : Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am)

3.7.1 Bilangan rumah orang tua: Tiada

3.7.2 Kapasiti rumah orang tua: Tiada

3.7.3 Bilangan rumah OKU: Tiada

3.7.4 Kapasiti rumah OKU: Tiada

3.7.5 Bilangan rumah yatim piatu: 1 buah

3.7.6 Kapasiti rumah yatim piatu: 22 orang

3.7.7 Bilangan rumah kebajikan yang lain: 1 buah

3.7.8 Kapasiti rumah kebajikan yang lain: 10 orang

3.7.9 Keperluan-keperluan kebajikan yang mendesak:

i. Pejabat dan bangunan PDK (Pemulihan Dalam Komuniti) - RM 1 juta

3.8 Pendidikan dan latihan (Sumber : Jabatan Pendidikan Sabah, KEMAS)

3.8.1 Bilangan Pra-Sekolah: Tiada maklumat diperolehi dari Pejabat PPD

3.8.2 Bilangan guru Pra-Sekolah: Tiada maklumat diperolehi dari Pejabat PPD

3.8.3 Bilangan murid Pra-Sekolah: 696 orang

3.8.4 Bilangan tadika KEMAS: 28 buah

3.8.5 Bilangan pelatih Tadika KEMAS: 28 orang

3.8.6 Bilangan murid tadika KEMAS: 642 orang

3.8.7 i. Bilangan sekolah rendah: 31 buah

ii. Bilangan guru sekolah rendah: 591 orang

3.8.8 Bilangan murid sekolah rendah: 5391 orang

3.8.9 Bilangan guru sekolah Ugama Islam: 8 orang

3.8.10 Bilangan murid sekolah Ugama Islam: 256 orang

3.8.11 Bilangan sekolah menengah: 6 buah

3.8.12 Bilangan guru sekolah menengah: 321 orang

3.8.13 Bilangan murid sekolah menengah: 4349 orang

3.8.14 Bilangan Institut Pendidikan Tinggi (IPTA): Tiada

3.8.15 Bilangan Sekolah Latihan: Tiada

3.8.16 Bilangan Pusat Kemahiran latihan: Tiada

3.8.17 Bilangan Institusi Swasta : Tiada

3.8.18 Bilangan sekolah "Alternative schooling": Tiada

3.8.19 Bilangan perpustakaan: 4 buah

3.8.20 Keperluan-keperluan mendesak:

i. Membina sebuah perpustakaan daerah.

ii. Tambahan tenaga pengajar di sekolah-sekolah dalam daerah.

iii. Menubuhkan pusat latihan seperti Giat Mara dan sebagainya.

iv. Menubuhkan sekolah agama rakyat.

3.9 Keagamaan (Sumber JHEAINS)

3.9.1 Bilangan surau : 52 buah

3.9.2 Bilangan masjid : 9 buah

3.9.3 Bilangan gereja: 75 buah

3.9.4 Bilangan kuil: Tiada

3.9.5 Bilangan pusat keagamaan lain (namakan): Tiada

3.9.6 Keperluan mendesak (jika ada):

i. Membaikpulih surau-surau

ii. Menaiktaraf surau ke masjid

iii. Membaikpulih gereja

3.10 Rekreasi (Sumber : Pejabat Daerah)

3.10.1 Bilangan kompleks sukan: Tiada

3.10.2 Kapasiti kompleks sukan: Tiada

3.10.3 Bilangan balai raya:

3.10.4 Bilangan Dewan Serbaguna: 3 buah

3.10.5 Bilangan Dewan Masyarakat: 1 buah (sedang dalam pembinaan)

3.10.6 Bilangan Pusat Kebudayaan: Tiada

3.10.7 Bilangan Pusat Giat Mara: Tiada

3.10.8 Bilangan Pusat Giat Belia: 1 buah

3.10.9 Bilangan Padang (termasuk padang sekolah) :

3.10.10 Keperluan-keperluan mendesak (jika ada):

  1. Membina kompleks sukan daerah.

  2. Membina medan selera.

3.11 Kemudahan asas lain

3.11.1 Bilangan pasar: 2 buah

3.11.2 Bilangan tamu: 4

3.11.3 Bilangan gerai: 101 lot

3.11.4 Bilangan lot kedai: 41 lot

 

3.11.5 Bilangan pusat komersial: Tiada