Mata Air Tawar Supirak adalah mata air tawar yang mengeluarkan air tawar walaupun ada masanya ianya ditengelami oleh air masin apabila air pasang. Menurut penduduk kampung mata air tawar ini mujarab dijadikan ubat kepada yang mempercayai.