8.0 PELANCONGAN

8.1 Pusat-pusat pelancongan yang sedia ada yang sudah dibangunkan:

i. Pulau Superak Kg. Malubang

ii. Pantai Torongguh

iii. Dataran Bengkoka

8.2 Bilangan pelawat "domestik" yang melawati pusat-pusat pelancongan yang sudah dibangunkan: anggaran kasar 30,000 orang pelancong domestik

8.3 Bilangan pelawat asing yang melawati pusat-pusat pelancongan yang sudah dibangunkan: anggaran kasar 5000 orang pelancong asing

8.4 Tempat-tempat pelancongan berpotensi yang belum dibangunkan:

i. Kg. Berungus

ii. Kg. Bilangau

8.5 Bilangan hotel dan kapasiti (bilangan bilik): 1 buah (15 bilik)

8.6 Bilangan "Chalet": 1 buah (35 bilik)

8.7 Bilangan "Homestay": 2 buah

8.8 Bilangan rumah rehat: 2 buah

8.9 Bilangan pengusaha pelancongan ('tour operators'): Tiada

8.10 Namakan jalan ke pusat pelancongan yang perlu dibangunkan:

i. Kg. Malubang

ii. Kg. Berungus

iii. Kg. Bilangau

8.11 Panjang jalan ke pusat pelancongan tersebut: 0.800km

8.12 Isu-isu pembangunan pelancongan:

i. Isu perhubungan jalanraya

ii. Tiada infranstruktur yang sempurna

iii. Kurang pemantauan

8.13 Cadangan-cadangan untuk mengatasi isu-isu pembangunan pelancongan:

i. Pemantauan daripada pihak Kementerian Pelancongan Negeri dan Persekutuan ke atas kawasan yang dicadangkan.