Mewujudkan kemudahan-kemudahan asas/kemudahan infrastruktur dan penyediaan perkhidmatan bandar.

Mengadakan perancangan dan pembangunan kawasan penempatan yang teratur selaras dengan prinsip-prinsip perancangan bandar.

Menggalakkan penduduk ke arah kecemerlangan dalam aspek fizikal, kerohanian dan pemikiran melalui penyelenggaraan dan pemeliharaan alam sekitar dan ekologi.

Memastikan projek-projek pembangunan yang sesuai dirancang dan dilaksanakan untuk kebaikan masyarakat tempatan.

Memastikan seluruh kawasan dalam bidangkuasa sentiasa dalam keadaan bersih, teratur serta di tahap yang memuaskan.

Meningkatkan kualiti hidup masyarakat sebagai asas perpaduaan melalui pelaksanaan program pembangunan fizikal dan sosial yang pesat.

 

Visi & Misi

VISI
________________________________________________________________________________________________

Menjadikan Daerah Kecil Pagalungan satu kawasan yang produktif, 
menarik, maju dan setanding dengan daerah-daerah yang lain.

 

MISI
________________________________________________________________________________________________

Melaksanakan pembangunan daerah, merancang, mengurus dan 
memantau pentadbiran daerah selaras dengan dasar dan halatuju negara.

Pautan Am
Pautan Kakitangan
Kategori
Pelawat

00003575
Today: 2
Yesterday: 1
This Week: 3
Last Week: 10
This Month: 21
Last Month: 29
{loadposition myposition}