Irau Pangeh Ngerani
Mansisia

 
LATAR BELAKANG

Cadangan pengwujudan Pusat Kebudayaan untuk kaum Murut telah diilhamkan oleh mantan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sabah ketika itu YB. Datuk Kadoh Agundong. Projek ini telah dibiayai oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sabah. Pusat Kebudayaan Murut Sabah ini terletak di Kampung Pulong kira-kira 13km daripada Pekan Tenom. Dibina diatas kawasan seluas 33 ekar.

Pusat Kebudayaan Murut Sabah ini telah beroperasi sejak 01 Januari 1997 dibawah Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan berfungsi untuk:

  • Pengurusan dan Pentadbiran
  • Pusat Pameran yang merangkumi aspek kehidupan, sejarah dan perkembangan budaya bangsa Murut
  • Pementasan kebudayaan
  • Tempat mesyuarat/seminar/bengkel
RANCANGAN MASA DEPAN

Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah mempunyai 4 bahagian kegiatan untuk dilaksanakan:

  1. Bahagian Pembangunan dan Penggalakan Kebudayaan
  2. Bahagian Balai Seni Lukis Sabah
  3. Bahagian Pendidikan dan Pengembangan Kesenian
  4. Kakitangan Pusat Kebudayaan Murut Sabah Tenom

Pusat Kebudayaan ini telah dirasmikan pada 30 April 1997 oleh YB. Datuk Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri Sabah.

KEBUDAYAAN

Daerah Tenom yang majoritinya terdiri dari suku Kaum Murut yang kaya dengan kebudayaannya. Pakaian yang berwarna warni kepada tarian kebudayaan yang unik. Di Tenom terdapat beberapa suku Kaum Murut iaitu suku Murut Tagol yang menetap dan tinggal di kawasan Kemabong, Tomani dan Rundum manakala suku Kaum Murut Timugon tinggal atau menetap berhampiran dengan kawasan pekan  dan di Mukim Melalap, Mandalom Entabuan.

Tarian Lumigo dan Ansayau kebiasaannya ditarikan semasa menyambut tetamu. Selain daripada itu, terdapat juga tarian daripada suku kaum yang lain seperti Kadazan/Dusun, Lundayeh Cina. Pelawat akan berpeluang untuk menyaksikan tarian-tarian ini terutamanya sekali pada musim Perayaan Pesta Kaamatan.

KRAFTANGAN

Tenom juga terkenal dengan hasilan kraftangan dengan corak yang unik dan menarik serta mempunyai makna yang tersendiri. Kraftangan ini hanya boleh di dapati melalui tempahan.

TUGU PAHLAWAN ANTANOM

Sebagai memperingati pahlawan Antanom, sebuah Tugu Peringatan telah didirikan berhampiran dengan Hotel Tenom. Keluasan  tapak kawasan ini seluas 0.75 ekar. Kos dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sabah. Disamping tugu juga dibina Taman Rekreasi dan Pusat Penerangan Sejarah berhampiran dengan tugu tersebut.


Sumber: Pejabat Daerah Tenom.