MAHKAMAH ANAK NEGERI TENOM
[ Profil Ringkas ]
 
Fungsi dan tanggungjawab serta kecepatan dalam melaksanakan satu tugas disenaraikan dalam Piagam Pelanggan Mahkamah Anak Negeri berikut:
Menu Lanjutan
 
PIAGAM PELANGGAN
 • Kami dibahagian Mahkamah Anak Negeri bersedia memberi layanan perkhidmatan yang cekap, adil dan saksama kepada pelanggan / orang awam.
 • Berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran Mahkamah dengan matlamat untuk menuju kecemerlangan. 
 • Kami bersedia untuk berkhidmat kepada masyarakat seperti yang dinyatakan dibawah:

" Menerima dan menyelasaikan
masalah orang awam yang
berurusan dalam suasana mesra
dan sedia membantu serta
adil dan saksama"

Staf Photo
Majistret
Juridiction
Carta Organisasi
Kakitangan
Bagi melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan adat istiadat anak negeri seperti berikut:  
TUGAS
 
TEMPOH PENYELASAIAN
1. Tuntut Waris
 • Wang SImpanan / harta benda
 • Tanah
>
 • Notis selama 1 bulan, proses Jadual Tiga 1 minggu
 • Notis selama 3 bulan, proses Jadual Tiga 1 minggu
2. Pengaduan / Kes Saman
 • Kes-kes yang terdapat dalam daerah Tenom
 • Kes-kes / saman yang dihantar keluar daerah
> Navigation/Block
 • 2 minggu hingga 1 bulan
 • 1 bulan hingga 2 bulan
3. Pengesahan Anak Negeri >
 • Dengan serta merta sekiranya Dokumen yang diperlukan lengkap dan layak.
4. Anak Angkat / Mengangkat Anak >
 • Proses penghantaran ke jabatan berkenaan 1 minggu, kelulusan tertakluk kepada Jabatan Pendaftaran Negara.
5. Surat Kahwin >
 • Serta merta sekiranya dokumen yang diperlukan lengkap dan layak.
6. Surat Cerai >
 • Notis 3 bulan. Serta merta sekiranya dokumen lengkap dan layak
@2001 Sumber: Mahkamah Anak Negeri Tenom