PESURUHJAYA SUMPAH MALAYSIA

Seksyen 11(1) Akta Mahkamah Kehakiman, 1964 Ketua Hakim Negara memperuntukan tugas-tugas sebagai Pesuruhjaya Sumpah ( Pagawai Awam ) kepada Encik Suhaili bin Guriaman mulai 15 Ogos 1991 selagi menjalankan Kuasa-kuasa dan menjalaknja tugas sebagi Pembantu Tadbir N17. Kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah , 1993(Kaedah 5 )


Tugas 
Tempoh Penyelesaian
Sebagai Pesuruhjaya Sumpah - Mengakui Saksi Akuan Sumpah dan Surat Kuasa Serta merta

@Sumber: Pejabat Daerah Tenom