Pusat Kebudayaan Murut

 

LATAR BELAKANG 

Cadangan pengwujudan Pusat Kebudayaan untuk kaum Murut telah diilhamkan oleh mantan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sabah ketika itu YB. Datuk Kadoh Agundong. Projek ini telah dibiayai oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sabah. Pusat Kebudayaan Murut Sabah ini terletak di Kampung Pulong kira-kira 13km daripada Pekan Tenom. Dibina diatas kawasan seluas 33 ekar. 

Pusat Kebudayaan Murut Sabah ini telah beroperasi sejak 01 Januari 1997 dibawah Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan berfungsi untuk:

  1. Pengurusan dan Pentadbiran
  2. Pusat Pameran yang merangkumi aspek kehidupan, sejarah dan perkembangan budaya bangsa Murut
  3. Pementasan kebudayaan
  4. Tempat mesyuarat/seminar/bengkel

RANCANGAN MASA DEPAN 

Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah mempunyai 4 bahagian kegiatan untuk dilaksanakan: 
Bahagian Pembangunan dan Penggalakan Kebudayaan
Bahagian Balai Seni Lukis Sabah
Bahagian Pendidikan dan Pengembangan Kesenian
Kakitangan Pusat Kebudayaan Murut Sabah Tenom

Pusat Kebudayaan ini telah dirasmikan pada 30 April 1997 oleh YB. Datuk Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri Sabah. 

KEBUDAYAAN 

Daerah Tenom yang majoritinya terdiri dari suku Kaum Murut yang kaya dengan kebudayaannya. Pakaian yang berwarna warni kepada tarian kebudayaan yang unik. Di Tenom terdapat beberapa suku Kaum Murut iaitu suku Murut Tagol yang menetap dan tinggal di kawasan Kemabong, Tomani dan Rundum manakala suku Kaum Murut Timugon tinggal atau menetap berhampiran dengan kawasan pekan dan di Mukim Melalap, Mandalom Entabuan. 

Tarian Lumigo dan Ansayau kebiasaannya ditarikan semasa menyambut tetamu. Selain daripada itu, terdapat juga tarian daripada suku kaum yang lain seperti Kadazan/Dusun, Lundayeh Cina. Pelawat akan berpeluang untuk menyaksikan tarian-tarian ini terutamanya sekali pada musim Perayaan Pesta Kaamatan. 

KRAFTANGAN 

Tenom juga terkenal dengan hasilan kraftangan dengan corak yang unik dan menarik serta mempunyai makna yang tersendiri. Kraftangan ini hanya boleh di dapati melalui tempahan. 

TUGU PAHLAWAN ANTANOM 

Sebagai memperingati pahlawan Antanom, sebuah Tugu Peringatan telah didirikan berhampiran dengan Hotel Tenom. Keluasan tapak kawasan ini seluas 0.75 ekar. Kos dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sabah. Disamping tugu juga dibina Taman Rekreasi dan Pusat Penerangan Sejarah berhampiran dengan tugu tersebut.

Sumber: Pejabat Daerah Tenom.

 

IRAU PANGEH NGERANI

Irau Pangeh Ngerani adalah satu kesyukuran bagi suku kaum Lundayeh selepas menuai padi. Sebelum perayaan ini diadakan, upacara " Muang Biung " yang mengambil masa hampir sebulan diadakan secara bergotong-royong. Dalam upacara tersebut pihak kaum ibu bekerja menumbuk padi dengan menggunakan alu dan lesung manakala kaum lelaki mengambil kayu api seberapa banyak yang boleh. Beras yang dihasilkan kemudiannya dimasukkan kedalam "Biung". Pada masa yang sama, proses membuat tapai juga dilakukan. 

Setelah upacara Muang Biung selesai, Pesta Irau Pangeh Ngerani pun dilangsungkan. Acara rasmi pada perayaan tersebut adalah meminum " Burak Aning". Dalam acara ini semua penghuni rumah panjang dikehendaki meminum Burak Aning sebelum masuk ke ruang pesta yang sebenar. Irau Pangeh Ngerani biasanya berlangsung antara dua hingga tiga hari. 

Nota: Masyarakat Lundayeh pada masa dahulu tinggal disebuah rumah panjang mengikut puak. 

Terjemahan:

Lundayeh  Bahasa Malaysia
Muang Mengisi
Biung Labu Besar yang dikeringkan
Burak Aning Tapai daripada beras (Lihing)
Irau Pangeh Ngerani Pesta selepas menuai

Sumber: Encik Langub Padan, Kg. Baru Jumpa Tenom.

 

SEJARAH PERAYAAN & KEBUDAYAAN 
[ Suku Kaum Murut Sabah ]
Perayaan Mansisia 

Hari Pesta Menuai dalam bahasa Murut ialah " OROU NAPANGAAN NANANTAB". Walau bagaimanapun nama sebenar perayaan selepas menuai pada bagi suku kaum Murut adalah " Mansisia". Sebelum perayaan tersebut, setiap keluarga menyumbangkan beras hasil dari titik peluh mereka kepada Ketua Masyarakat ( Penghulu ) untuk dimasak samada dibuat tapai atau untuk nasi. Mereka juga menyumbangkan wang untuk membeli lauk-pauk semasa perayaan. Apabila hari Mansisia menjelang, semua penduduk kampung akan menghadiri jamuan makan/minum di Tulus ( Rumah Panjang ) atau di Rumah Ketua Masyarakat jika kampung berkenaan tidak mempunyai " Tulus". 

Acara rasmi dalam perayaan tersebut adalah meminum tapai yang dipanggil " Pansisiaan". Semua penduduk kampung dikehendaki meminum tapai tersebut sebagai satu tradisi ( adat ). 

Dalam perayaan Mansisia semua penduduk kampung dapat menikmati hasil tuaian setiap keluarga memandangkan beras yang disumbangkan sebelumnya dicampur-gaulkan sebelum dimasak. 

Tujuan perayaan Mansisia ini adalah sebagai hari kesyukuran dan bersukaria. Hari tersebut juga dianggap sebagai hari Kelepasan Am bagi para petani. Biasanya perayaan tersebut dilengkapi dengan beberapa acara yang menarik seperti persembahan kebudayaan, minum tapai dan bermacam-macam lagi sesuai dengan suasana sambutan " Mansisia ".

Sumber: Penduduk Kampung Pulong, Tenom.