Mukim

PETA MENUNJUKAN KAWASAN PARLIMEN DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI
 

[ Peta daerah Tenom secara ringkas menunjukan kawasan PARLIMEN dan ADUN ]