Visi & Misi

VISI

Untuk menjadi pejabat contoh dan dihormati dikalangan pejabat-pejabat Kerajaan di Negara ini.MISI

Sebagai pejabat yang Dinamik, Berwawasan, Dedikasi, Cekap. Amanah dan Bermaklumat dalam pemberian perkhidmatan perancangan, pelaksanaan dan penyelarasan program pembangunan ke arah peningkatan taraf sosio-ekonomi masyarakat selaras dengan Wawasan Negara.