Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang efisyen kepada orang awam dan sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan untuk memenuhi kepada kepuasan pelanggan. Bagi maksud ini kami berjanji.Menerima dan membantu menyelasaikan masalah orang awam yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana Mesra dan sedia membantu serta Adil dan Saksama Bagi melaksanakan tugas-tugas kami seperti berikut:
 
JENIS URUSAN / AKTIVITI
 
1.   BAHAGIAN PERKHIDMATAN BAHAGIAN PUNGUTAN HASIL 
 
      Menerima Pembayaran mengenai
        - Cukai Persekutuan 
        - Cukai Sistem
        - Cukai-Cukai Negeri
        - Cukai Pelesenan
        - Cukai Mahkamah Anak Negeri
              
   1.2  LESEN PERNIAGAAN
           
              - Memproses permohonan baru, pemberahuan lesen perniagaan 
                 bagi:
              - Dalam Pekan / Bandar
                         - Borang permohonan yang lengkap diisi dan disertai dengan 
                            komen,ulasan,pandangan daripada Jabatan Bomba,Majlis                  
                            Daerah,Jabatan Kesihatan dan Jabatan-Jabatan lain yang 
                            berkenaan
              - Luar Bandar / Kampung
                         - Borang permohonan yang lengkap dan disertai dengan surat 
                            pengesahan,ulasan daripada Ketua Kampung Pengerusi 
                            JKKK berkenaan. Sudah membayar sewa tambahan 
                            kepada Penolong Pemungut Hasil (sekiranya perniagaan 
                            tersebut terletak di atas tanah bergeran


2. UNIT AKAUN
 
Menyimpankira dan mengemaskini Akaun Pejabat Daerah Perbendaharan bagi    melaksanakan tugas-tugas seperti berikut:
 
       - Menyediakan Anggaran Perbelanjaan Bulanan
       - Menyediakan Baucer Perbelanjaan Bulanan 
       - Gaji Pegawai dan Kakitangan
       - Elaun wakil Ketua Anak Negeri,Ketua Kampung dan Ketua Masyarakat 
          Cina
       - Tuntutan Elaun Pagawai dan Kakitangan
       - Mengeluarkan PP(LPO) atau PKA(GWO)
       - Menyediakan Baucer Pembayaran Bil PP dan PKA
       - Menyediakan Laporan Penyesuaian Bulanan
       - Menyediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan


3. UNIT FAIL DAN REKOD
    
    3.1  BAHAGIAN FAIL
           - Menerima dan mendaftar surat ke dala, buku daftar.
           - Mendoket surat, mencatit kertas minit dan membubuh nombor siri.
           - Menyerahkan fail kepada pegawai daerah / kakitangan yang berkenaan mengikut       
             arahan tugas oleh Pegawai Daerah / Penolong Pegawai Daerah.
           - Menyimpan kembali fail yang tidak memerlukan tindakan
           - Menyerahkan fail yang diperlukan untuk tindakan kepada pegawai / kakitangan
             yang berkenaan.
           - Menyimpan fail KIV dan menyerahkan kepada Pegawai / Kakitangan pada tarikh  
             diperlukan
           - Membuka fail baru dan menutup fail yang telah mencapai ketebalan yang
             ditetapkan
 
 
    3.2  BAHAGIAN REKOD
           - Mengumpul maklumat peribadi Pegawai/Kakitangan untuk pembuatan dan   
             pengemaskini buku perkhidmatan 
           - Mengemukakan Buku Perkhidmatan kepada Pegawai Daerah untuk ditandatangi 
     
 
4. UNIT MAKHAMAH MAJISTRET
 
    - Mendaftar dan Mengadil 
    - Kes-Kes Sibil, Kes Jenayah dan Trafik, Tuntutan Kecil, Saman Jabatan, Daftar Lewat
      Kelahiran
    - Menerima dan menyelesaikan (yang mana boleh) aduan permasalahan orang awam  
      yang berkaitan dengan undang-undang
    - Pesuruhjaya Sumpah
 
5. UNIT MAHKAMAH ANAK NEGERI
 
    - Menerima aduan sama yang berkaitan dengan adat istidat Anak Negeri Sabah. 
            - Dalam Daerah Tenom 
            - Luar Daerah Tenom 
    - Memproses Permohonan Tuntut Waris Memproses permohonan Pendaftaran
      Perkahwinan Anak Negeri Sabah 
            - Harta benda waris (selain daripada Hartanah) 
            - Hartanah 
    - Memproses Permohonan Surat Cerai 
    - Memproses Permohonan Mengangkat Anak 
    - Pengesahan status Surat Anak Negeri. 
 
6. BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
 
    - Melaksanakan semua Projek Pembangunan yang telah diluluskan / disalurkan ke
      pejabat ini
    - Menerima dan memproses semua Permohonan Projek Kecil Luar Bandar mengikut
      keutamaan 
    - Membuat penyiasatan tapak projek, menyediakan plan lakaran, spesifikasi serta  
      anggaran peruntukan
    - Mengeluarkan perintah kerja Am (PKA) mengeluarkan pesanan pembelian (LPO)  
      kepada pelaksana
    - Pemeriksaan projek pembangunan yang telah siap 
    - Memproses tuntutan pembayaran bagi Projek-Projek Kecil Pembangunan telah siap
      sepenuhnya