Objektif

  • Memberi Perkhidmatan yang cekap, tepat dan berkualiti.
  • Merancang, Mengurus pelaksanaan Program-Program Pembangunan Sosio-Ekonomi sejajar dengan pembangunan serta wawasan Negara.
  • Mengurangkan kadar kemiskinan daerah melalui Program Penyusunan Semula Masyarakat.
  • Meningkatkan pembangunan fizikal dan mengujudkan perasaan untuk membantu proses peningkatan keharmonian masyarakat.