Fungsi Jabatan

  • Menyelaras dan memimpin jabatan dan agensi Kerajaan untuk mengujudkan satu Sistem Pentadbiran Daerah yang Berkualiti dan Tersusun.
  • Menyelaras perancangan dan perlaksanaan Projek Program-Program Pembangunan Sosio-Ekonomi sejajar dengan Dasar Pembangunan serta Wawasan Negara.
  • Mentadbir Hal Ehwal Tanah menurut Ordinan Tanah Cap.68.
  • Memantau keselamatan daerah melalui Jawatankuasa Keselamatan Daerah dan Bencana Alam Daerah.
  • Melaksanakan Penguatkuasaan Undang-undang.