Fungsi Jabatan - TUGAS-TUGAS PEGAWAI DAERAH

TUGAS-TUGAS PEGAWAI DAERAH

Peranan dan fungsi Pejabat Daerah seperti yang dinyatakan di atas , adalah dicerminkan oleh tugas-tugas yang dikendalikan oleh Pegawai Daerah yang merangkumi fungsi-fungsi seperti berikut:

Pentadbiran Am dan Kewangan

 • Pungutan Hasil
 • Perakaunan
 • Pengurusan Pejabat
 • Hal-hal Perjawatan Kakitangan
 • Urusan Protokol dan Istiadat
 • Keselamatan
 • Tawaran dan Sebutharga
 • Urusan Stor

Pentadbiran Pembangunan

 • Pentadbiran JKKK
 • Perancangan Projek-Projek pembangunan
 • Intergrasi aktiviti-aktiviti pembangunan dan laporan kemajuan projek-projek kecil luar bandar
 • Pengawalan dan pemeriksaan kemajuan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar

Pembasmian kemiskinan

 • Mengumpul maklumat ketua Isi Rumah Termiskin
 • Merancang aktiviti pembasmian kemiskinan; dan
 • Mempastikan pelaksanaan Program Desa Wawasan dan gerakan Desa Wawasan berjalan dengan jayanya