Pentadbiran Luar Bandar

Print
Category: Uncategorised
Published Date
Written by Super User Hits: 1564

Pentadbiran Luar bandar

Pegawai Daerah dilantik sebagai Timbalan Pengerusi dan Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) sebagai setiausaha Jawatankuasa Pentadbiran Luar Bandar untuk menguruskan pemilihan / pelantikan Ketua Daerah / Ketua Anak Negeri / Pemimpin masyarakat Cina / Wakill Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung.

Pentadbiran Mahkamah Anak Negeri

Pegawai Daerah mendengar rayuan daripada Mahkamah Anak Negeri serta memeriksa semula kes-kes keputusan-keputusan Mahkamah Anak Negeri menurut kehendak “Native Court Ordinance Cap.86”

Pelesenan

Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah (Pentadbiran) bertindak sebagai pihak berkuasa pelesenan untuk mengeluarkan lesen-lesen seperti berikut:


Pendaftaran

Pegawai Daerah Tambunan terlibat dalam urusan Pendaftaran Negara sebagai Pengerusi Tribunal Perkahwinan peringkat Daerah.

Urusan Pilihanraya

Pegawai Daerah bertindak sebagai Timbalan Pegawai Pendaftaran bagi Kawasan Parlimen P157 dan juga Pegawai Pengurus Pilihanraya bagi Pilihanraya Dewan Undangan Negeri N. 32 Tambunan dan Timbalan Pegawai Pengurus bagi Pilihanraya Parlimen P.180 Keningau.

Urusan Banci Penduduk

Pegawai Daerah bertindak sebagai Penolong Persuruhjaya Banci bagi Gerakan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia.