Bahagian Tanah

Bahagian ini diketuai oleh seorang Penyelia Pejabat Tanah. Kakitangan di Bahagian ini adalah di bawah kawalan Jabatan Tanah dan ukur. Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah (Pentadbiran) terlibat dalam pentadbiran tanah di peringkat daerah sebagai Penolong Pemungut Hasil Tanah. Tugas-tugas dan tanggungjawab di bahagian ini adalah seperti berikut:

  • Memproses permohonan tanah
  • Memproses PengambilanTanah
  • Memproses Pindah milik, penggadaian tanah dan Penyerahan Tanah
  • Membuka doket serta memproses 'Land Enquiries'
  • Memproses Pendaftaran Geran Tanah (NT/ FR)
  • Memproses Permohonan tuntut Waris (Geran Tanah)
  • Memproses Permohonan dan pendaftaran TOL (Lesen Duduk Sementara)
  • Memungut Cukai-Cukai Tanah
  • Memproses Pewartaan Tanah Simpanan Kerajaan
Notis Penafian

Pihak Pejabat Daerah Tambunan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami disebabkan penggunaan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

 

 

Pelawat
Malaysia 61.7% Malaysia
United States 33.0% USA

Total:

39

Countries
020931
Today: 2
This Week: 7
This Month: 78
Alamat Perhubungan

Alamat : 

Pejabat Daerah Tambunan,
Peti Surat No.25,
89657 Tambunan, Sabah.

No.Tel : 087-774225 - Peg.Daerah
               087-771800 (PABX)

No.Fax : 087-773122