Bahagian Pembangunan

 • Pentadbiran Pembangunan terbahagi kepada tiga (3) bahagian kecil iaitu Bahagian Perancangan, Bahagian Pelaksanaan dan Bahagian Projek Kecil.
  Bahagian Perancangan bertanggungjawab ke atas perancangan pembangunan di peringkat daerah berdasarkan strategi pembangunan negeri. Pengumpulan data sosio-ekonomi, penyediaan peta-peta asas daerah dan sebagainya. Fungsi utama bahagian ini adalah merancang projek-projek pembangunan daerah berdasarkan data-data terkumpul termasuk Rancangan Malaysia Lima tahun.

Pengemaskinian maklumat-maklumat dalam bank data dan pelan pembangunan daerah juga menjadi salah satu fungsi bahagian ini. Bahagian ini juga menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pembangunan Daerah.

 • Bahagian pelaksanaan adalah bertanggungjawab ke atas penyelarasan pelaksanaan semua projek pembangunan di peringkat daerah, termasuk projek-projek kecil luar bandar yang diuruskan oleh pejabat Daerah. Bahagian ini mengesan dan mengawasi pelaksanaan projek-projek dengan mendapatkan maklumbalas daripada agensi-agensi pelaksana dari masa ke semasa dan mengemaskini bank data mengenai tahap pelaksanaan sesuatu projek.
 • Bahagian Projek Kecil adalah bertanggungjawab ke atas perancangan dan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar yang dirancang sehingga projek itu siap dilaksanakan dengan jayanya. Perancangan projek hendaklah berasaskan pelan pembangunan daerah yang disediakan bahagian perancangan. Perlaksanaan projek termasuk urusan tender/sebutharga projek, pemeriksaan dan pengawalan projek dan pengesanan pelaksanaan projek. Data mengenai tahap pelaksanaan projek hendaklah dihantar ke bahagian pelaksanaan untuk disimpan dalam bank data untuk tujuan pengesanan.

Secara keseluruhannya, Bahagian Pembangunan bertanggungjawab untuk menguruskan :

 • Perancangan Projek-Projek pembangunan
 • Integrasi aktiviti-aktiviti pembangunan dan laporan kemajuan projek-projek luar bandar
 • Pengawalan dan pemeriksaaan kemajuan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar
 • Pentadbiran JKKK
 • Mengemaskinikan data-data di Bilik Gerakan
 • Merancang dan melaksanakan Program-Program Pembasmian kemiskinan serta mengemaskini data-data Ketua Isi rumah Termiskin
 • Menyelaras Program-program Pembasmian kemiskinan yang dirancangkan oleh agensi-agensi lain
 • Menyediakan dokumen-dokumen ISO 9000 mengenai Pelaksanaan Projek Kecil Luar Bandar
 • Menyediakan Pelan Pembangunan Daerah Lima Tahun
 • Menyelaras Pembangunan Ekonomi Daerah
 • Merancang Pembangunan pelancongan daerah; dan
 • Perancangan sumber Manusia termasuk mendaftar pencari kerja dan mengatur program latihan
 • Bahagian Mahkamah
Notis Penafian

Pihak Pejabat Daerah Tambunan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami disebabkan penggunaan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

 

 

Pelawat
Malaysia 61.7% Malaysia
United States 33.0% USA

Total:

39

Countries
020931
Today: 2
This Week: 7
This Month: 78
Alamat Perhubungan

Alamat : 

Pejabat Daerah Tambunan,
Peti Surat No.25,
89657 Tambunan, Sabah.

No.Tel : 087-774225 - Peg.Daerah
               087-771800 (PABX)

No.Fax : 087-773122