Mahkamah Anak Negeri

  Ketua Daerah N.21 Kawang

OKK Salleh Hj Othman

 

 

 

 

 

Ketua Daerah N.22 Pantai Manis

OKK Tuan Hj Aliumar

 

 

 

Ketua Daerah N.23 Bongawan

OKK Hj Pg Yassin Pg Alli

 

 

Encik Bakrin Haji Imran

Pembantu Tadbir

Bakrin.Imran@sabah.gov.my

 

 

 

Puan Rozieh Bte Khamis

Pembantu Tadbir

Rozieah.Khamis@sabah.gov.my

 

 

Encik Gulam Idol Shah B. Shah Gulamsin

Gulam.Gulamsin@sabah.gov.my

 

 

Puan Anjala Bte Lajungah @ Engala Anita Lojunga

Engela.Lojunga@sabah.gov.my

 

 

 

KETUA-KETUA ANAK NEGERI PAPAR

 

Encik Tahir Hj Diasin

Ketua Anak Negeri

 

 

 

 

 

 

Pg Fauzi Pg Abd Rahim

 

 

 

 

 

 

Abas Jaludin

 

 

Haji Yunus Yusof

 

 

Tuan Haji Lamsin Manangah

 

 

Tuan Haji Tajuddin Matusin

 

 

Encik Milianius Masanil

Ketua Anak Negeri

 

 

Encik Mahmud Othman

 

 

SM(B) Ali Mohamad

 

Dansing Bin Matajam @ Dahlan

Ketua Anak Negeri

Dansing.Matajam@sabah.gov.my

 

 

Kembali