Mengenai Daerah Keningau

  • Mempunyai keluasan kira-kira 353,274 hektar atau 3532.74 KM per segi dan terbahagi kepada 9 mukim dimana 4 mukim di kawasan N.33 Bingkor dan 5 Mukim di kawasan N.34 Liawan. Bilangan kampung di daerah ini adalah sebanyak 116 kampung, 56 kampung di kawasan N.33 Bingkor dan 60 kampung di kawasan N.34 Liawan.
  • Terdapat 1 Bangunan Mahkamah Anak Negeri yang terletak bersebelahan dengan Bangunan Urusetia Daerah Keningau. Jumlah Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Masyarakat Cina, Ketua Kampung dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) adalah seperti berikut

1. Ketua Daerah - 2 Orang

2. Ketua Anak Negeri - 6 Orang

3. Wakil Ketua Anak Negeri - 23 Orang

4. Ketua Masyarakat Cina - 7 Orang

5. Ketua Kampung - 120 Orang

6. MPKK - 101 Orang 

  • Bilangan populasi mengikut banci penduduk tahun 2018 ialah seramai 215,600 orang dan 33,000 daripada jumlah tersebut terdiri dari penduduk di Daerah Kecil Sook.
  • Kawasan Pilihanraya Parlimen ada P.180 Keningau dan Kawasan Pilihanraya Negeri terbahagi kepada 2 DUN iaitu N.34 Liawan dan N.33 Bingkor.
  • Aktiviti ekonomi asas yang terdapat di daerah ini adalah seperti Pertanian, Perniagaan Komersial, Penternakan dan Perindustrian.
  • Pusat Komersial di daerah ini seperti di Pekan Keningau, Kawasan Apin-Apin, Kawasan Bingkor dan Kawasan Bandar Baru Keningau.

 

Pelawat
Malaysia 51.0% Malaysia
United States 40.0% USA
Reserved 7.0% Reserved

Total:

35

Countries
00035375
Today: 1
Yesterday: 9
This Week: 30
This Month: 494