"BERSAMA MEMBUDAYAKAN PERKHIDMATAN CEMERLANG"
Loading
Anda di sini : Halaman Utama > Profil Kementerian > Pekeliling >
PEKELILING KKT&P
Akaun | Umum | ICT

No. Pekeliling
Tajuk
Tarikh Dikeluarkan
  Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 9/2013 - Garispanduan, Peraturan Dan Tatacara Pelaksanaan 'State Company Information System' (SCIS) Versi 3.0 27 Disember 2013
Bil 2/2013 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2013 - Tarikh Berakhir Penerimaan Baucar Bayaran Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dibiayai Oleh Peruntukan Kerajaan Persekutuan Tahun 2013 16 Disember 2013
Bil 1/2013 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2013 yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah. 30 September 2013
Bil 2/2012 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2012 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah. 27 Ogos 2012
  Penyerahan Bil/Tuntutan Oleh Pembekal/Kontraktor Dalam Tempoh 14 Hari Kepada Agensi Kerajaan 17 Julai 2012
  Pelaksanaan Aplikasi eSPKB (Sistem Perancangan Kawalan Belanjawan Elektronik) Yang Dibangunkan Oleh Jabatan Akauntan Negara 29 Jun 2012
Bil 1/2012 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2012 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2012 26 Januari 2012
  ANGGARAN 2012 12 Dis 2011
Bil 4/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 4/2011 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2011 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 21 Julai 2011
Bil 3/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2011 - Pertukaran Prosedur Semakan Tuntutan Pemberian Di Bawah Kepala Anggaran Perbekalan Kerajaan Negeri 18 Mei 2011
Bil 2/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2011 - Seksyen 54, Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 (Investment Of Funds) 11 Mei 2011
Bil 1/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2011 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2011 27 Januari 2011
Bil 2/2010 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2010 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2010 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 30 Ogos 2010
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2010 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2010
26 Januari 2010
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 4/2009 - Tarikh Berakhir Penerimaan Baucar Bayaran Projek-Projek Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Tahun 2009
10 Disember 2009
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2009 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2009 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah
17 Ogos 2009
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2009 - Pelaksanaan Sistem eSPKB (Proses Bayaran Secara Elektronik Bagi Perbelanjaan Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan)
3 Jun 2009
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 5/2008 - Pelaksanaan Kaedah Bayaran Melalui Jurnal Terhadap Bayaran Bantuan Rancangan Saluran Najis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
25 Sept 2008
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2008 - Pelaksanaan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil 1 Tahun 2008 (Peraturan Proses Penyediaan Baucar)
9 Mei 2008
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2008 - Bayaran Penfailan Tribunal Tuntutan Pembeli Perumahan (Filing Fee For Tribunal For Housing Purchaser Claims)
14 Feb 2008
Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2008 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2008
11 Feb 2008
Tarikh Berakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2007
28 Nov 2007
Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2007 Yang Diproses Jabatan Bendahari Negeri Sabah
23 Okt 2007
Perihal Baucar Bayaran
29 Sept 2007
Senarai Semak Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan
10 Sept 2007
Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2007
21 Feb 2007
Bayaran Imbuhan Tahun 2006
08 Dis 2006
Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2006
06 Nov 2006
Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2006 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah
06 Nov 2006
Pelaksanaan Surat Edaran Jabatan Akauntan Negeri Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Bil. 4 Tahun 2006
01 Sept 2006
Anugerah Pengurusan Akaun Tahunan Dan Tanggungjawab Presiden/Pegawai Eksekutif Berkaitan Penyediaan Dan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan
30 Ogos 2006
Tuntutan Elaun Perjalanan Selaras Keputusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun KKTP Bil. 1/2006 Yang Diadakan pada 03 Julai 2006
09 Ogos 2006
Pewujudan Akaun Amanah Untuk Menampung Peruntukan Dan Perbelanjaan Bagi Mengendalikan Pusat Sehenti (OSC) di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
20 April 2006
Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2006
20 April 2006
Bil. 2/2006 Pelaksanaan Kaedah Bayaran Melalui Jurnal Terhadap Bayaran Bantuan Rancangan Saluran Najis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Di Bawah Nombor
Vot : S39 1900 0002
20 Feb 2006
Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2006
10 Feb 2006
Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2005
14 Nov 2005
Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2005 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah
27 Okt 2005
Pelaksanaan Pekeliling Bendahari Negeri Sabah Bil. 9/2005 - Pelaksanaan e-Banking Pembayaran
29 Okt 2005
Contoh Tandatangan Mayor/Pegawai Eksekutif Dan Pegawai Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Pesanan Kerajaan Persekutuan
22 Sept 2005
Pembayaran Pemberian Bantuan (Grant-In-Aid) Dan Bantuan Rancangan Saluran Najis
01 Ogos 2005
Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2005
02 Mac 2005
Cadangan Perkhidmatan Pengurusan Dana Oleh JMF Asset. Management Sdn. Bhd
09 Dis 2004
Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2004 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah
09 Nov 2004
Pelaksanaan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kota Kinabalu, Rujukan ANM (K) Sbh.8 Jld.II (72) - Pembayaran Secara Electronic Fund Transfer (EFT) Melalui Baucar Bayaran Manual (EFT BB Manual)
08 Nov 2004
Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil.8/2004 - Imbuhan Tahun 2004
04 Nov 2004
Pelaksanaan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Bil. 1 Tahun 2004 (Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2004)
27 Okt 2004
Prosedur Pembayaran Projek-Projek Persekutuan
03 Sept 2004
Perubahan Format Laporan Kewangan Dan Progress Fizikal Projek
02 Sept 2004
Bil. 17/2000 Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Sabah Bil 17 Tahun 2000
Panduan Am Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Berkaitan Dengan Kawasan Operasi Untuk Kelas Kontraktor Bagi Kerja Undi, Sebutharga Dan Requisition
09 Okt 2000
[ke atas]
DASAR PRIVASI | DASAR KESELAMATAN | PENAFIAN | PETA LAMAN
Hakcipta Terpelihara 2011 @ Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Sabah
Paparan Terbaik Menggunakan Resolusi 1024 x 768 , Pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome