1
jquery slider by WOWSlider.com v8.7

  Anda di sini : Laman Utama > Mengenai KKTP > Bahagian > Pemantauan

   
  Bahagian PEMANTAUAN  

  | Visi | Misi | Fungsi | Carta Organisasi | Direktori |

  Visi [ke atas]
  Kearah mewujudkan sistem pemantauan yang berkesan dan berterusan dengan berteraskan nilai-nilai murni untuk meningkatkan imej dan integriti kementerian khasnya Pihak Berkuasa Tempatan.
   
  Misi [ke atas]
  1) Memastikan pengurusan aktiviti penguatkuasaan undang-undang dan peraturan Pihak Berkuasa Tempatan dikendalikan dengan cekap, teratur dan berkesan;
  2) Memastikan undang-undang dan peraturan Pihak Berkuasa Tempatan mampu mengawal aktiviti perniagaan pusat hiburan dan lain-lain jenis perniagaan yang membawa impak yang positif kepada perkembangan sosial dan penjanaan pendapatan PBT;
  3) Memastikan undang-undang dan peraturan Pihak Berkuasa Tempatan berhubung dengan perancangan, pembangunan, kebersihan dan kesihatan awam dikuatkuasakan dengan cekap dan secara profesional;
  4) Memastikan aduan awam dikendalikan dengan teratur dan disusuli dengan tindakan pembetulan sejajar dengan dasar kementerian untuk menjadikan Pihak Berkuasa Tempatan agar lebih cekap, responsif dan mesra pelanggan;
  5) Membantu menyelaras dan menyediakan sumber insan yang terlatih, cekap dan berkesan dalam melaksanakan pengurusan dan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan Pihak Berkuasa Tempatan.
     
  Fungsi [ke atas]
  1) Memantau pengurusan aktiviti penguatkuasaan undang-undang dan peraturan Pihak Berkuasa Tempatan bagi menentukan sama ada ianya dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan;
  2) Memantau penguatkuasaan undang-undang dan peraturan PBT didalam mengawal aktiviti premis perniagaan pusat hiburan dan lain-lain perniagaan dan memastikan tindakan undang-undang diambil terhadap peniaga yang didapati melakukan pelanggaran sebagai langkah mengelakkan kehilangan hasil PBT dan masalah sosial;
  3) Memantau penguatkuasaan undang-undang dan peraturan Pihak Berkuasa Tempatan berkaitan dengan perancangan, pembangunan, kebersihan dan kesihatan awam;
  4) Membantu Pengawal Perumahan dalam menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan dibawah Enakmen Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan Pemaju-Pemaju) 1978;
  5) Mengenalpasti segala kepincangan atau kelemahan dalam pengurusan aktiviti penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan dan seterusnya mengambil tindakan serta langkah-langkah bagi membantu meregularisasi dan memperbaikinya;
  6) Mengkaji dan mengumpul bahan-bahan yang boleh membantu didalam penggubalan atau penyemakan semula undang-undang kecil Pihak Berkuasa Tempatan khususnya yang berkaitan dengan premis perniagaan, bangunan, kebersihan dan kesihatan awam mengikut keadaan semasa;
  7) Mengkaji keupayaan Unit Penguatkuasa PBT dengan mengambilkira kekuatan tenaga kerja, keperluan pengetahuan dan kemahiran kerja, keperluan peralatan, keperluan lojistik dan prestasi kewangan.
   
  Carta Organisasi [ke atas]
  Carta Bahagian Pemantauan

  Direktori
  [ke atas]
  Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan,
  T ingkat 11
  Wisma Innoprise,
  Jalan Sulaman, Teluk Likas,
  88817 Kota Kinabalu.

  No Telefon : 088-328000
  No. Faks : 088-383172

  NAMA JAWATAN
  Isidore Simin Encik Isidore Simin

  Emel :
  Isidore.Simin
  @sabah.gov.my
  Jurutera
  Amir Bin Hj. Sualin Encik Amir Bin Haji Sualin

  Emel :
  Amir.Sualin
  @sabah.gov.my
  Pegawai Penguatkuasa
  Abd. Mennan Bin Attan Encik Abd. Mennan Bin Attan

  Emel :
  AbdMannan.Attan
  @sabah.gov.my
  Penolong Jurutera
  Ibrahim Terki Encik Ibrahim Terki

  Emel :
  Ibrahim.Terki
  @sabah.gov.my
  Penolong Pegawai Tadbir
  Encik Datu Mohd Hadzizan Bin Suli

  Emel :
  Hadzizan.Suli
  @sabah.gov.my
  Pen. Peg. Penguatkuasa
  Masaini Ibrahim Puan Masaini Bte Setu @ Ibrahim

  Emel :
  Masaini.Setu
  @sabah.gov.my
  Pembantu Penguatkuasa
  Asni Ibrahim Encik Asni @ Rozlee Bin Ibrahim

  Emel :
  Rozlie.Ibrahim
  @sabah.gov.my
  Pembantu Penguatkuasa
   

  [ke atas]