1
jquery slider by WOWSlider.com v8.7

  Anda di sini : Laman Utama > Mengenai KKTP > Pekeliling

   
  Pekeliling  
     
  • Akaun
  • ICT
  • Pentadbiran
  • Umum
  • PBT
  No. Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan
   » 2019
  Bil. 1/2019 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2019 - Permohonan Peruntukan Tambahan (ASP) Bagi Tahun Kewangan 2019 20 Mac 2019
   » 2015
  Bil 2/2015 Surat Pekeliling (Akaun) Bil.2/2015 - Tarikh Berakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dibiayai Oleh Peruntukan Kerajaan Persekutuan Tahun 2015 13 Nov 2015
   » 2014

  Bil 2/2014 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2014 - Tarikh Berakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dibiayai Oleh Peruntukan Kerajaan Persekutuan Tahun 2014. 5 Nov 2014
  Bil 1/2014 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2014 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2014 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 1 Ogos 2014
   » 2013

  Bil 9/2013 Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 9/2013 - Garispanduan, Peraturan Dan Tatacara Pelaksanaan 'State Company Information System' (SCIS) Versi 3.0 27 Dis 2013
  Bil 2/2013 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2013 - Tarikh Berakhir Penerimaan Baucar Bayaran Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dibiayai Oleh Peruntukan Kerajaan Persekutuan Tahun 2013 16 Dis 2013
  Bil 1/2013 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2013 yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah. 30 Sept 2013
   » 2012

  Bil 2/2012 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2012 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah. 27 Ogos 2012
    Penyerahan Bil/Tuntutan Oleh Pembekal/Kontraktor Dalam Tempoh 14 Hari Kepada Agensi Kerajaan 17 Julai 2012
    Pelaksanaan Aplikasi eSPKB (Sistem Perancangan Kawalan Belanjawan Elektronik) Yang Dibangunkan Oleh Jabatan Akauntan Negara 29 Jun 2012
  Bil 1/2012 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2012 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2012 26 Jan 2012
    ANGGARAN 2012 12 Dis 2011
   » 2011

  Bil 4/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 4/2011 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2011 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 21 Julai 2011
  Bil 3/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2011 - Pertukaran Prosedur Semakan Tuntutan Pemberian Di Bawah Kepala Anggaran Perbekalan Kerajaan Negeri 18 Mei 2011
  Bil 2/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2011 - Seksyen 54, Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 (Investment Of Funds) 11 Mei 2011
  Bil 1/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2011 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2011 27 Jan 2011
   » 2010

  Bil 2/2010 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2010 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2010 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 30 Ogos 2010
  Bil 1/2010 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2010 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2010 26 Jan 2010
   » 2009

  Bil 4/2009 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 4/2009 - Tarikh Berakhir Penerimaan Baucar Bayaran Projek-Projek Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Tahun 2009 10 Dis 2009
  Bil 3/2009 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2009 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2009 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 17 Ogos 2009
  Bil 2/2009 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2009 - Pelaksanaan Sistem eSPKB (Proses Bayaran Secara Elektronik Bagi Perbelanjaan Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan) 3 Jun 2009
   » 2008

  Bil 5/2008 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 5/2008 - Pelaksanaan Kaedah Bayaran Melalui Jurnal Terhadap Bayaran Bantuan Rancangan Saluran Najis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 25 Sept 2008
  Bil 3/2008 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2008 - Pelaksanaan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil 1 Tahun 2008 (Peraturan Proses Penyediaan Baucar) 9 Mei 2008
  Bil 2/2008
  Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2008 - Bayaran Penfailan Tribunal Tuntutan Pembeli Perumahan (Filing Fee For Tribunal For Housing Purchaser Claims)
  14 Feb 2008
  Bil. 1/2008 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2008 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2008 11 Feb 2008
   » 2007

  Bil. 5/2007 Tarikh Berakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2007 28 Nov 2007
  Bil. 4/2007 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2007 Yang Diproses Jabatan Bendahari Negeri Sabah 23 Okt 2007
  Bil. 3/2007 Perihal Baucar Bayaran 29 Sept 2007
  Bil. 2/2007 Senarai Semak Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan 10 Sept 2007
  Bil. 1/2007 Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2007 21 Feb 2007
   » 2006

  Bil.10/2006 Bayaran Imbuhan Tahun 2006 08 Dis 2006
  Bil. 9/2006 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2006 06 Nov 2006
  Bil. 8/2006 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2006 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 06 Nov 2006
  Bil. 7/2006 Pelaksanaan Surat Edaran Jabatan Akauntan Negeri Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Bil. 4 Tahun 2006 01 Sept 2006
  Bil. 6/2006 Anugerah Pengurusan Akaun Tahunan Dan Tanggungjawab Presiden/Pegawai Eksekutif Berkaitan Penyediaan Dan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 30 Ogos 2006
  Bil. 5/2006 Tuntutan Elaun Perjalanan Selaras Keputusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun KKTP Bil. 1/2006 Yang Diadakan pada 03 Julai 2006 09 Ogos 2006
  Bil. 4/2006 Pewujudan Akaun Amanah Untuk Menampung Peruntukan Dan Perbelanjaan Bagi Mengendalikan Pusat Sehenti (OSC) di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 20 April 2006
  Bil. 3/2006 Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2006 20 April 2006
  Bil. 2/2006 Pelaksanaan Kaedah Bayaran Melalui Jurnal Terhadap Bayaran Bantuan Rancangan Saluran Najis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Di Bawah Nombor
  Vot : S39 1900 0002
  20 Feb 2006
  Bil. 1/2006 Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2006 10 Feb 2006
   » 2005

  Bil. 6/2005 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2005 14 Nov 2005
  Bil. 5/2005 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2005 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 27 Okt 2005
  Bil. 4/2005 Pelaksanaan Pekeliling Bendahari Negeri Sabah Bil. 9/2005 - Pelaksanaan e-Banking Pembayaran 29 Okt 2005
  Bil. 3/2005 Contoh Tandatangan Mayor/Pegawai Eksekutif Dan Pegawai Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Pesanan Kerajaan Persekutuan 22 Sept 2005
  Bil. 2/2005 Pembayaran Pemberian Bantuan (Grant-In-Aid) Dan Bantuan Rancangan Saluran Najis 01 Ogos 2005
  Bil. 1/2005 Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2005 02 Mac 2005
   » 2004

  Bil. 7/2004 Cadangan Perkhidmatan Pengurusan Dana Oleh JMF Asset. Management Sdn. Bhd 09 Dis 2004
  Bil. 6/2004 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2004 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 09 Nov 2004
  Bil. 5/2004 Pelaksanaan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kota Kinabalu, Rujukan ANM (K) Sbh.8 Jld.II (72) - Pembayaran Secara Electronic Fund Transfer (EFT) Melalui Baucar Bayaran Manual (EFT BB Manual) 08 Nov 2004
  Bil. 4/2004 Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil.8/2004 - Imbuhan Tahun 2004 04 Nov 2004
  Bil. 3/2004 Pelaksanaan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Bil. 1 Tahun 2004 (Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2004) 27 Okt 2004
  Bil. 2/2004 Prosedur Pembayaran Projek-Projek Persekutuan 03 Sept 2004
  Bil. 1/2004 Perubahan Format Laporan Kewangan Dan Progress Fizikal Projek 02 Sept 2004
   » 2000

  Bil. 17/2000 Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Sabah Bil 17 Tahun 2000
  Panduan Am Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Berkaitan Dengan Kawasan Operasi Untuk Kelas Kontraktor Bagi Kerja Undi, Sebutharga Dan Requisition
  09 Okt 2000
  No. Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan
   » 2009

  Bil 1/2010 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kerajaan Negeri Sabah Bil 1/2010 Penggunaan Perkhidmatan Sabah.Net 20 Sept 2010
    Arahan Untuk Mematuhi Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 12/2008 - Dasar Perolehan Dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi ICT, Serta Penyimpanan Data Dan Sistem Aplikasi ICT Ke Pusat Data Kerajaan Negeri 9 Dis 2009
  Bil 6/2009 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 6 Tahun 2009 - Dasar Penggunaan Perisian OpenOffice.Org Sebagai Perisian Produktiviti Pejabat Rasmi Untuk Kerajaan Negeri 13 April 2009
   » 2008

  Bil 12/2008 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 12/2008 - Dasar Perolehan dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi ICT, serta penyimpanan Data dan Sistem Aplikasi ICT, ke Pusat Data Kerajaan Negeri 30 Dis 2008
   » 2006

  Bil 1/2006 Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam 6 Nov 2006
  No. Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan
   » 2010

  Bil 9/2010 Rujukan : KEW(S) 300-1/1/1 Klt.18/ (6)
  Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil.9, 2010 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
  26 Okt 2010
  Bil 10/2010 Rujukan : KEW(S) 300-1/1/1 Klt.18/ (7)
  Surat Pekeliling Kementerian Kewangan bil.10, 2010 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
  26 Okt 2010
   » 2009

  Bil 5/2009 Rujukan : KK/BKP10/535/36-B (38)
  Pekeliling Perbendaharaan Persekutuan Bil.5 Tahun 2009. Peraturan Pengurusan Stor Kerajaan
   
   » 2007

  Bil 5/2007 Rujukan : KK/BKP/10/535/36 Jld.2 (15)
  Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 tahun 2007
  Peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan
   
   » 2014
  Bil 3/2014 Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil 3 Tahun 2014
  Pindaan Terma Dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
  13 Feb 2014
  Bil 1/2014 Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil. 1 Tahun 2014 - Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan  
   » 2013

    Rujukan : KKT&P:100-31/1( )
  Pergerakan Fail Dan Surat-Menyurat Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan
  17 April 2013
  No. Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan
   » 2015

    Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2014 13 Jan 2015
  Bil 2/2015 Pekeliling Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Bilangan 2 Tahun 2015 - Surat Menyurat Berkenaan Perjawatan Dan Tatatertib Di PBT Ditujukan Kepada Kementerian 12 Jan 2015
  Bil 1/2015 Pekeliling Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Bilangan 1 Tahun 2015 - Pemakaian Dan Penguatkuasaan Pekeliling--Pekeliling Negeri Sabah Atau Persekutuan 12 Jan 2015
   » 2014

  Bil 12/2014 Skim Perkhidmatan Pembantu Kemahiran Tujuan  
  Bil 11/2014 Skim Perkhidmatan Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam  
  Bil 10/2014 Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Dan Pembantu Perawatan Kesihatan  
  Bil 9/2014 Pindaan Skim Perkhidmatan Operator Loji, Pemandu Kenderaan Dan Penghantar Notis  
  Bil 8/2014 Pindaan Nama Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (R)  
  Bil 6/2014 Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian Pembantu Veteriner Dan Penolong Pegawai Veterinar  
  Bil 5/2014 Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Ukur, Juruteknik Landskap Dan Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa Serta Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Juruukur, Penolong Arkitek Landskap Dan Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa  
  Bil 4/2014 Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Pelukis Pelan, Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Seni Bina Dan Penolong Juruukur Bahan  
  Bil 3/2014 Pindaan Terma Dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan  
  Bil 1/2014 Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan  
   » 2007

    Syarat-syarat mengemukakan Pelan Pembangunan, Pelan Bangunan dan Sijil Menduduki Oleh Juruperunding Tempatan 7 Feb 2007
   » 1993

    Keputusan-Keputusan Pihak Berkuasa Tempatan Yang Melibatkan Polisi Kementerian 26 Jan 1993