1
jquery slider by WOWSlider.com v8.7

   Anda di sini : Laman Utama > Mengenai KKTP > Objektif

   
  OBJEKTIF  

  1)
  Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan.
  2)
  Memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan organisasi.
  3)
  Memperkukuhkan pengurusan dan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan bagi kemakmuran masyarakat.
  4)
  Mewujudkan lebih banyak kemudahan dan infrastruktur awam bagi mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat.
  5)
  Mempergiatkan pembangunan bandar dan wilayah serta memperkukuh sosio-ekonomi secara holistik untuk kesejahteraan masyarakat.
  6)
  Mempertingkatkan keselamatan dan ketenteraman awam bagi tujuan mengekalkan perpaduan dan keharmonian masyarakat.