Copyright 2020 - Majlis Daerah Kota Belud

 

 

 

 

PEJABAT MAJLIS DAERAH KOTA BELUD TELAH DIBINA PADA DISEMBER 1996 DAN DIDUDUKI SEHINGGA KINI

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD TELAH DITUBUHKAN PADA TAHUN 1952 DAN MERUPAKAN SALAH SATU PIHAK BERKUASA TEMPATAN YANG TERTUA DI NEGERI SABAH. PENUBUHAN MAJLIS DAERAH KOTA BELUD ADALAH MELALUI INSTRUMENT MAJLIS DAERAH YANG DIBUAT BERDASARKAN SEKSYEN 3 ORDINAN KERAJAAN TEMPATAN 1961 YANG MEMBERIKAN PERKHIDMATAN MAJLIS KEPADA PENDUDUK YANG TINGGAL DI KAWASAN PERCUKAIAN MAJLIS.

 

ORGANISASI YANG DILETAKKAN DI BAWAH KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN, NEGERI SABAH, MAJLIS DAERAH KOTA BELUD JUGA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PEKAN KOTA BELUD.

 

  

 

 

 

 

 

 

NOTIS PENAFIAN

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

MAKLUM BALAS