Copyright 2020 - Majlis Daerah Kota Belud

 

 

MOTTO

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

 PELANGGAN KEUTAMAAN KAMI

 

 

PIAGAM PELANGGAN

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

 

1. MATLAMAT KAMI ADALAH MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB, DEDIKASI, JUJUR, CEPAT DAN   CERMAT.

 

2.  MELAYANI PELANGGAN DENGAN PENUH MESRA, SOPAN SANTUN SERTA BERSEDIA MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH YANG DIKEMUKAKAN.

 

3. MEMASTIKAN SEMUA PERKHIDMATAN AM SEPERTI PEMUNGGUTAN SAMPAH, PEMBERSIHAN PEKAN, PERKHIDMATAN BERGERAK DAN MEMBERSIHKAN HALAMAN DILAKSANAKAN MENGIKUT JADUAL.

 

4.     MEMASTIKAN PERLAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN MENGIKUT JADUAL YANG DITETAPKAN.

 

5. MEMPROSES SEMUA PERMOHONAN LESEN, KELULUSAN PELAN DALAM TEMPOH 3 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN   PERMOHONAN DENGAN SYARAT PERMOHONAN YANG DIKEMUKAKAN ADALAH LENGKAP.

 

6.  MEMASTIKAN BIL-BIL TUNTUTAN CUKAI AM DIKELUARKAN SETIAP 3 BULAN DAN NOTIS ARAHAN MEMBAYAR DENGAN  DENDA PADA SETIAP SUKU TERAKHIR.

 

7.     MEMASTIKAN PEMBAYARAN BIL-BIL TUNTUTAN, INBOIS DAN LAIN-LAIN DIBUAT DALAM TEMPOH 1 MINGGU.

 

8.  MEMASTIKAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS DILAKSANAKAN DENGAN BERKESAN KE TAHAP YANG PALING MAKSIMA.

 

9. BERUSAHA MENINGKATKAN TARAF KEMUDAHAN AWAM SEPERTI PERHENTIAN BAS, LORONG JALAN KAKI, LAMPU JALANRAYA DAN TONG SAMPAH.

 

10.  MENGAMBIL TINDAKAN SETIAP PERTANYAAN & ADUAN DALAM MASA 24 JAM DARI MASA PENERIMAAN PERTANYAAN &  ADUAN.

  

 

 

NOTIS PENAFIAN

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

MAKLUM BALAS