Copyright 2020 - Majlis Daerah Kota Belud

 

 MISI MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

 

1.      MEWUJUDKAN KERAJAAN TEMPATAN YANG EFEKTIF DAN BERKESAN DENGAN PENYERTAAN MASYARAKAT TEMPATAN DALAM MENYEDIAKAN KEMUDAHAN ASAS DAN PERKHIDMATAN AWAM;

 

2.       MEMASTIKAN SEMUA UNDANG-UNDANG KECIL DILAKSANAKAN;

 

3.      MEWUJUDKAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN YANG BERDIKARI, BERKESAN DAN BERKEBOLEHAN DI SABAH BERDASARKAN    PERUNTUKAN ORDINAN KERAJAAN TEMPATAN 1961;

 

4.      MEWUJUDKAN BANDAR-BANDAR DAN PEKAN-PEKAN BARU DI PERINGKAT PBT SERTA DALAM KEADAAN BERSIH, TERATUR INDAH DAN MENJADI TUMPUAN PELANCONG;

 

5.      MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN PROJEK-PROJEK SOSIO-EKONOMI DAN PROJEK KOMERSIAL YANG MENGUNTUNGKAN UNTUK PENDAPATAN MAJLIS;

 

6.      MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP PARA PEMBAYAR CUKAI SERTA MASYARAKAT PENGGUNA PEKAN KOTA BELUD;

 

7.      PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN BANDAR MELALUI PERANCANGAN YANG TERATUR DI BANDAR DAN LUAR BANDAR.

 

 

 VISI MAJLIS DAERAH KOTA BELUD 

 

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD IALAH KE ARAH DAERAH KOTA BELUD YANG TERANCANG, BERSISTEMATIK, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA.

 

OBJEKTIF 

 

OBJEKTIF UTAMA MAJLIS DAERAH KOTA BELUD IALAH MEMPERBAIKI DAN MEMPERTINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG TINGGAL DI KAWASAN PERCUKAIAN MAJLIS KEA RAH MASYARAKAT PENYAYANG DAN BERDAYA SAING.

 

MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN

 

PERKHIDMATAN BERKUALITI, KEPUASAN PELANGGAN, KEUTAMAAN KAMI

 

 

  

NOTIS PENAFIAN

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

MAKLUM BALAS