Copyright 2020 - Majlis Daerah Kota Belud

·        Mengawalselia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan pekan;

 

·        Memberi perkhidmatan kesihatan, kawalan makanan, kebersihan pusat jualan makanan dan kawalan penyakit berjangkit;

 

·        Menyelenggara sistem saliran dan kebersihan alam sekitar;

 

·        Mengindahkan pekan dengan landskap yang menarik;

 

·        Menyelenggara rumput untuk menjamin suasana yang bersih dan indah;

 

 

·         Mengeluarkan sijil-sijil kesihatan.

 

 

 

 

JADUAL PUNGGUTAN SAMPAH 2020

 

 

 

 

 

 

NOTIS PENAFIAN

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

MAKLUM BALAS