Copyright 2020 - Majlis Daerah Kota Belud

 

1.   Melesenkan perniagaan, iklan dan penjaja;

 

2.  Mengurus dan merekodkan urusan pelesenan, penjaja dan iklan.

 

3.  Mengurus pembelian dan perolehan alat tulis, percetakan dan barang-barang keperluan Jabatan

 

4.  Menguruskan :

 

a.   Rekod perkhidmatan kakitangan,
b.   Maklumat persaraan,
c.   Pengisian jawatan kosong dan
d.   Cuti kakitangan.

 

5.   Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat menyurat.

 

6.   Menguruskan semua tempahan Dewan, Bilik Mesyuarat dan Padang.

 

7.   Menjaga keselamatan Pejabat.

 

8. Menguruskan penerimaan dan pemakaian semua pekeliling-pekeliling dan surat   pekeliling kerajaan untuk kelulusan

    Majlis sebelum di terima pakai.

 

 

 

NOTIS PENAFIAN

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

MAKLUM BALAS