Sejarah Ahli Majlis

    Selepas sahaja penubuhan Majlis Daerah Tambunan, perlantikan ahli-ahli Majlis yang pertama telah dibuat.  Pada tahun penubuhannya, Majlis Daerah Tambunan mempunyai ahli seramai 14 orang yang dianggotai oleh gabenor seperti berikut :-

Presiden       :MA.Fielding Esqr (Penolong Pegawai Daerah Tambunan)

Ahli-ahli        :KAN Abbie Bin Basinau

                    Encik Abdullah Dihoi

                    Encik Anthony Gibon

                    KAN Dalimas Bin Taliban

                    O.T. Golot Bin Sarob

                    Ext. Sgt. Gandila Bin Singulun

                    KAN Kundigi Bin Bandua

                    Rev.Fr.Martin Connoloy

                    O.T. Sagaron Bin Limpag

                    Encik Sanap Bin Bantasan

                    Encik Utoh Bin Adou

                    Encik Yong Pak Siong

                    Encik Yong Ping Choon

 

            Semenjak penubuhan Majlis, ahli-ahli yang dilantik telah bertukar ganti.  Pada tahun 1976 “Local Government Election Ordinance 1961”, dimansuhkan dan kesemua ahli adalah dilantik untuk tempoh setahun oleh YAB Datuk Wakil Rakyat Daerah Tambunan.  Barisan Ahli-Ahli Majlis bagi tahun 1990 adalah seperti berikut :

Encik James Loijin (Pegawai Daerah Tambunan) -         Pengerusi

Encik Justin Alip                                              -         Timbalan Pengerusi

Encik Fung Wing Yuk                                       -          Ahli

Encik Daniel Kinsik                                          -          Ahli

Encik Wilfredoline Jakil                                    -          Ahli

Encik Philip Gamin                                          -          Ahli

Encik Kandu Gimbang                                     -          Ahli

Encik Justin Majiun                                         -          Ahli

Encik Waidie Dalimas                                      -          Ahli

Encik Chong Kai Sui                                        -          Ahli

Encik Augustine Kumpason                              -          Ahli

OKK Simon Sikin Sakuban                                -          Ahli

 

            Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan, Sabah telah diubah untuk membolehkan ahli-ahli dilantik dan Pegawai Daerah Tambunan dilantik sebagai Pengerusi Majlis.  Senarai Pengerusi Majlis Daerah Tambunan dari tahun penubuhan sehingga kini : -

01. M.A Fielding Esqr

02. Encik Chin Chue Bin

03.Encik Goh Bee Ling

04. Encik Anthony Gibon

05. Encik Michael Angkangon

06. Encik Abdul Rahman

07. Encik Ignatius Bantoi

08. Encik Alantui Idang

09. Encik Felix Kadogum

10. Encik James Loijim

11. Encik Bernard Dalinting

12. Encik Alfred Lojitan

13. Datuk Cladius Roman

14. Encik Steven Awit Beliku

15. Encik Thomas Angor

 

 

Majlis kini mempunyai (16) enam belas buah Jawatankuasa Kecil seperti berikut :

 (01) Jawatankuasa Kewangan Dan Serbaguna 

 Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

 Ahli : 1.Encik Philip Datuk Kitingan

         2.Encik Abdul Rahman Maidin

         3.Encik Donny Datuk Bullah

         4.Encik Nestor Juanis

         5.Dr.Juanis Yajuni

         6.Encik Vincent Saradon

         7.Encik Wilfredoline Jakil

         8.Encik Laiwon Dallus

 

Ahli Penasihat : 1.Bendahari Daerah, Tambunan

                       2.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan 

 

 (02) Jawatankuasa Perancangan, Percantikkan Dan Pelan-Pelan Bangunan 

 Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

 Ahli : 1.Encik Wilfredoline Jakil

         2.Encik Augustine Badi

         3.Encik Donny Datuk Bullah

         4.Encik Cyril.P.Yansalang

         5.Puan Amelia Ajun

         6.Encik Stephen Kasu

         7.Encik Laiwon Dallus

 

Ahli Penasihat : 1.Pegawai Perancang Bandar Dan Wilayah, Kota Kinabalu.

                       2.Juru Ukur Daerah, Jabatan Tanah Dan Ukur, Keningau / Tambunan.

                       3.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       4.Jurutera, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Tambunan.

                       5.Pegawai Penguasa, Sabah Electricity Sdn.Bhd. Tambunan.

                       6.Pegawai, Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Tambunan.

                       7.Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian, Tambunan.

                       8.Pegawai, Jabatan Alam Sekitar, Kota Kinabalu.

                       9.Pengarah Hospital, Jabatan Perubatan, Tambunan.

                     10.Pegawai Kesihatan, Kawasan Pedalaman, Keningau. 

 

(03) Jawatankuasa Kesihatan Dan Perlesenan 

Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

Ahli : 1.Encik Saudin Pg.Ahmad

         2.Dr.Juanis Yajuni

         3.Encik Wilfredoline Jakil

         4.Encik Yong Ngun Thoe

         5.Encik Nestor Juanis

 

Ahli Penasihat : 1.Pegawai Kesihatan, Jabatan Kesihatan, Tambunan.

                       2.Ketua Polis, Balai Polis, Tambunan.

                       3.Pegawai Kesihatan Kawasan Pedalaman, Keningau. 

 

(04) Jawatankuasa Lembaga Tawaran 

Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

Ahli : 1.Encik Yong Ngun Thoe

         2.Encik Laiwon Dallus

         3.Dr.Juanis Yajuni

         4.Encik Donny Datuk Bullah

       

Ahli Penasihat : 1.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

                       2.Bendahari Daerah, Tambunan.                          

 

(05) Jawatankuasa Kakitangan Dan Disiplin 

Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

Ahli : 1.Encik Wilfredoline Jakil

         2.Encik Laiwon Dallus

         3.Encik Abdul Rahman Maidin

         4.Dr.Juanis Yajuni        

 

(06) Jawatankuasa Lalu Lintas 

Pengerusi : Encik Laiwon Dallus

Ahli : 1.Encik Saudin Pg.Ahmad

         2.Encik William Burud

         3.Encik Lajiun Gunting

         4.Encik Donny Datuk Bullah

       

Ahli Penasihat : 1.Ketua Polis, Balai Polis, Tambunan.

                       2.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       3.Pengarah, Hospital Daerah, Tambunan.

                       4.Pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan, Keningau.                        

 

(07) Jawatankuasa Rayuan Dan Pengadilan Kadar

Pengerusi : Encik Philip Datuk Kitingan

Ahli : 1.Encik Augustine Badi Kandawaih

         2.Encik Yong Ngun Thoe

         3.Encik Laiwon Dallus

         4.Encik Edmund@Ritos

       

Ahli Penasihat : 1.Jurunilai, Jabatan Tanah Dan Ukur.

                       2.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       3.Bendahari Daerah, Tambunan.                         

 

(08) Jawatankuasa AD-HOC Pemantauan Tamu 

Pengerusi : Encik Cyril P.Yansalang

Ahli : 1.Encik Vincent Saradon

         2.Encik Donny Datuk Bullah

         3.Puan Amelia Ajun

       

Ahli Penasihat : 1.Pegawai Kesihatan, Jabatan Kesihatan, Tambunan.

                       2.Pegawai Penguasa, Jabatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak, Tambunan.

                       3.Ketua Polis, Balai Polis, Tambunan.

                       4.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.                         

 

(09) Jawatankuasa AD-HOC Pemantau Binatang Berkeliaran 

Pengerusi : Dr.Juanis Yajuni

Ahli : 1.Encik Yong Ngun Thoe

         2.Encik William Burud

         3.Encik Augustine J.Kumpason

       

Ahli Penasihat : 1.Ketua Polis, Balai Polis, Tambunan.

                       2.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       3.Pegawai Penguasa, Jabatan Pengangkutan Jalan, Keningau.

                       4.Pegawai Penguasa, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak,  

                             Tambunan.                         

 

(10) Jawatankuasa AD-HOC Pemantau Lesen

Pengerusi : Encik Yong Ngun Thoe

Ahli : 1.Dr.Juanis Yajuni

         2.Encik Lajiun Gunting

         3.Encik Augustine J.Kumpason

       

Ahli Penasihat : 1.Pegawai Kesihatan, Jabatan Kesihatan, Tambunan.

                       2.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.                         

 

(11) Jawatankuasa Undang-Undang

Pengerusi : Encik Nestor Juanis

Ahli : 1.Encik Cyril P.Yansalang

         2.Encik Donny Datuk Bullah

         3.Encik Augustine Badi Kandawaih                                 

 

(12) Jawatankuasa Penguatkuasa 

Pengerusi : Encik Wilfredoline Jakil

Ahli : 1.Encik Saudin Pg.Ahmad

         2.Encik Philip Datuk Kitingan

         3.Encik Stephen Kasu

         4.Puan Amelia Ajun

         5.Encik Augustine J.Kumpason

       

Ahli Penasihat : 1.Ketua Polis, Balai Polis, Tambunan.

                       2.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       3.Pegawai Penguasa, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak, 

                             Tambunan.                        

 

(13) Jawatankuasa Pemandu

Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

Ahli : 1.Encik Nestor Juanis

         2.Encik Lajiun Gunting

         3.Encik Stephen Kasu

         4.Encik Laiwon Dallus

         5.Encik Augustine J.Kumpason                              

 

(14) Jawatankuasa Pelancongan

Pengerusi : Encik Wilfredoline Jakil

Ahli : 1.Encik Cyril P.Yansalang

         2.Dr.Juanis Yajuni

         3.Encik Wilfredoline Jakil

         4.Encik Laiwon Dallus

         5.Encik Vincent Saradon

         6.Encik Nestor Juanis

         7.Encik Abdul Rahman

       

Ahli Penasihat : 1.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       2.Juru Ukur Daerah, Tambunan.

                       3.Pegawai Penguasa, Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Tambunan.

                       4.Pegawai Penguasa, Sabah Electricity Sdn.Bhd., Tambunan.

                       5.Jurutera, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Tambunan.                        

 

(15) Jawatankuasa Landskap

Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

Ahli : 1.Encik Laiwon Dallus

         2.Encik Nestor Juanis

         3.Puan Amelia Ajun

       

Ahli Penasihat : 1.Pegawai Perancang Bandar Dan Wilayah, Kota Kinabalu

                       2.Juru Ukur Daerah, Tambunan.

                       3.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       4.Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian, Tambunan.                        

 

(16) Jawatankuasa AD-HOC Pekan Sunsuron 

Pengerusi : Pengerusi, Majlis Daerah Tambunan

Ahli : 1.Encik Edmund@Ritos

         2.Encik Vincent Saradon

         3.Encik Laiwon Dallus

         4.Encik Wilfredoline Jakil

        

       

Ahli Penasihat : 1. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan.

                       2. Pegawai Perancang Bandar Dan Wilayah, Kota Kinabalu.

                       3.Pegawai Penguasa, Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Tambunan.    

                         

ALAMAT:

Majlis Daerah Tambunan,

Peti Surat 31,

89657 Tambunan,

SABAH.

 

NO.TELEFON: 087-770132

NO.FAKSIMILI: 087-774441

 FACEBOOK

Pelawat
United States 50.0% USA
Reserved 37.4% Reserved
Malaysia 11.2% Malaysia

Total:

29

Countries
00025325
Today: 4
Yesterday: 17
This Week: 71
This Month: 226