Dasar Utama

Mengadakan Undang-Undang Kecil di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961.


Mengutip cukai di kawasan perkadaran PBT.


Mentadbir, mengurus kewangan, merancang pembangunan dan menyediakan perkhidmatan di kawasan perkadaran.


Melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
Memberikan khidmat kemasyarakatan kepada penduduk setempat.

web design templates