free html site templates

Pakej Bantuan Covid-19 Kerajaan Negeri Sabah

1. Pengurangan Cukai Pintu (Assessment) Yang Dikutip Oleh Pihak Berkuasa Tempatan Sebanyak 20 Peratus; • Cukai Pintu bagi tahun 2020 adalah dikurangkan sebanyak 20 peratus. Sekiranya pembayaran cukai sudah dibuat, maka rebat akan diberikan pada tahun 2021.

2. Pengecualian Bayaran Lesen Penjaja Untuk Tahun 2020 • Lesen penjaja, termasuk pembayaran fi penjaja kecil tanpa lesen adalah dikecualikan untuk tahun 2020.

3. Pengecualian Daripada Membayar Sewa Rumah Di Bawah Program Perumahan Rakyat (PPR) untuk Tempoh 6 Bulan • Semua Penghuni rumah PPR adalah dikecualikan daripada membayar sewa rumah untuk tempoh 6 bulan bermula bulan April, 2020.

4. Pengecualian Sewa Premis PBT untuk Tempoh 6 bulan • Semua Penyewa Premis PBT adalah dikecualikan daripada membayar sewa premis untuk tempoh 6 bulan bermula bulan April, 2020.

Mobirise

Sejarah dan Latarbelakang

Mobirise

Visi dan Misi

Mobirise

Perkhidmatan

Mobirise

Piagam Pelanggan

Mobirise

Dasar Utama

Mobirise

Rasional Logo

Senarai Pengerusi

Senarai Pegawai Eksekutif

Senarai Ahli-Ahli Majlis

Senarai Undang-Undang Kecil

MyGovernment