Lahad Datu Districit Council Instrument 1961 (G.N.S 167/1961)                  

Lahad Datu Districit Council (Advertisements) By-laws 1972

(G.N.254/1973)    

Lahad Datu Districit Council (Registration and Control of Dogs)

By-laws 1972 (G.N.255/1973)                    

Lahad Datu Districit Council (Food and Eating Prenuses)

By-laws 1972 (G.N.256/1973)                    

Lahad Datu Districit Council (Hairdressers) By-laws 1972

(G.N.257/1973)               

Lahad Datu Districit Council (Hawkers) By-laws 1972

(G.N.258/1973)                               

Lahad Datu Districit Council (Hotels and Lodging Houses)

By-laws 1972 (G.N.259/1973)

Lahad Datu Districit Council (Laundries) By-laws 1972

(G.N.260/1973)                               

Lahad Datu Districit Council (Markets) By-laws 1972

(G.N.261/1973)             

Lahad Datu Districit Council (Streets and Public Places)

By-laws 1972 (G.N.262/1973)                             

Lahad Datu Districit Council (Offensive Trades) By-laws 1972

(G.N.266/1973)      

Lahad Datu Districit Council (Slaughterhouse) By-laws 1972

(G.N.267/1973)                            

Lahad Datu Districit Council (Building) By-laws 1982

(G.N.L 20/1982)                            

Lahad Datu Districit Council (Control of Animals) By-laws 1984

(G.N.L 33/1984)                              

Lahad Datu Districit Council (Earthworks) By-laws 1984

(G.N.L 34/1984)           

Lahad Datu Districit Council (Conservancy and Hygiene)

By-laws 1984 (G.N.L 53/1984)     

Lahad Datu Districit Council (Pub and Bar Lounge Premises)

By-laws 1986 (G.N.L12/1986)      

Lahad Datu Districit Council (Parking Places) By-laws 1991

(G.N.L 6/1991)                  

Undang-undang Kecil (Anti Sampah Sarap) Seragam 2010

Ordinan Kerajaan Tempatan 1961

Ordinan Hiburan Awam 1958

Ordinan Hiburan Awam 1958 (Kaedah-kaedah Hiburan Awam 2009)

Ordinan Kesihatan Awam 1960

Lain-lain Akta

Akta Makanan 1983

Peraturan-peraturan Makanan 1985

 

 

 

   <<Kembali Laman Utama