Fungsi Jabatan

Fungsi-fungsi utama Majlis adalah seperti yang ditetapkan dalam seksyen 14(1)(a) hingga (g) dalam Suratcara Majlis Daerah Keningau, 1961 dan diringkaskan kepada beberapa fungsi seperti berikut:-

               S - SAMPAH
               3L - LONGKANG, LAMPU dan LANSKAP
                R - RUMPUT
                J - JALANRAYA.

Memberi perkhidmatan kesihatan, kawalan makanan, kebersihan pusat jualan makanan dan pengawalan penyakit berjangkit.

Membina dan menyelenggara jalanraya, sistem perparitan dan saliran.

Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti Pasar Awam, Gerai, Medan Tamu, Dewan Masyarakat, Padang Bola, Perhentian Bas dan  Perhentian Teksi.

Menyedia dan mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas dan menggelakan  kegiatan ekonomi yang berdaya maju.

Mengindahkan bandar dengan menanam serta memelihara pokok-pokok bunga dengan lanskap yang menarik.

Menyediakan  kemudahan infrastruktur, taman permainan kanak-kanak dan taman rekreasi.

Memungut cukai-cukai pintu rumah dikawasan perkadaran.

Mengurus sistem trafik dan penamaan Taman-Taman dan Jalan-Jalanraya.

Search
Anugerah-Anugerah
Keratan Akhbar Tempatan
Arkib
Module jsvisit counter
Reserved 57.5% Reserved
Malaysia 24.2% Malaysia
United States 15.9% USA

Total:

82

Countries
00079228
Today: 51
Yesterday: 85
This Week: 199
This Month: 1,119