Kadar Sewa Dewan Keningau

PANDUAN KADAR SEWA BAGI PENGGUNAAN DEWAN MASYARAKAT KENINGAU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MAJLIS DAERAH KENINGAU. 
 

KATEGORI “GENERAL/NON-COMMERCIAL RATE”

A

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LATIHAN/KEGUNAAN AM AWAM SAHAJA:

RM / SEJAM

 

a. Bulu Tangkis (segelanggang)

8.00

 

b. Bola Keranjang

15.00

 

c. Pementasan/pertunjukan pentas (stage Performance)

15.00

 

d. Table Tennis/Takraw (Segelanggang Badminton)

6.00

 

e. Keramaian (Party, wedding, konsert dll. selain daripada perhimpunan politik)

250.00 Sehari/1 Acara

 

f. Temuduga

15.00

 

B

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN PERTANDINGAN SUKAN (ACTUAL COMPETITION):

RM / SEJAM

I.

Kadar sewa bagi anjuran tanpa penjualan tiket/masuk bebas (Free Entrance)

TEMPATAN

NEGERI

 

a. Badminton

8.00

8.00

 

b. Bola keranjang

20.00

30.00

 

c. Table Tennis / Takraw (1 gelanggang Badminton)

10.00

10.00

 

d. Tinju (1 gelanggang Bola Kerajang)

20.00

30.00

II.

Atau secara alternatif

 

 

 

a. Sewa secara “ Pajak” (Exclusive 1 day rent) dari pukul 9.00am - 9.00pm :-

RM 150.00

RM 250.00

 

C

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN PEMENTASAN /PERTUNJUKAN PENTAS ( YANG BERTARAF SOSIAL/KEBAJIKAN)

 

Pertunjukan drama, nyanyian, silap mata, fesyen, tari-menari, dan lain-lain.

RM / PER SHOW

 

a. Tempatan / Negeri

150.00

 

b. Luar Negeri

250.00

 

D

PAMERAN BUKAN DAGANGAN

 

Pameran Expo Buku atau Pameran Buku

RM / SEHARI

 

a. Tempatan / Negeri

150.00

 

b. Luar Negeri

250.00

* Tiap-tiap pameran hanya boleh diadakan selama maxima 14 hari sahaja dalam satu bulan kalendar.** Surat pekeliling Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan (ruj:KKT&P. 604/17/18/107) bertarikh: 21 Januari 1995 . Berkuatkuasa pada 1hb Januari 1995, tidak membenarkan penyewaan/penggunaan Dewan Masyarakat sebagai tempat aktiviti sebarang perniagaan kecuali Expo Buku atau Pameran Buku.


KATEGORI “ COMMERCIAL RATE”

A

PENGGUNAAN DEWAN UNTUK TUJUAN PERTANDINGAN SUKAN (ACTUAL COMPETITION):

RM / SEJAM

 

Kadar sewa bagi anjuran yang melibatkan jualan tiket / bertaja:

TEMPATAN

NEGERI

PROFESIONAL

 

a. Badminton (1 gelanggang)

10.00

10.00

15.00

 

b. Bola keranjang

30.00

40.00

50.00

 

c. Table Tennis / Takraw (1 gelanggang Badminton)

12.00

12.00

15.00

 

d. Tinju (1 gelanggang Bola Keranjang)

30.00

40.00

50.00

 

 Atau Secara Alternatif Sewa secara “ Pajak” (Exclusive 1 day rental) dari pukul 9.00 am - 9.00 pm

 

a. Tempatan     =

RM250.00

 

 

b. Negeri           =

RM350.00

 

c. Professional  =

RM450.00

 

B

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN PEMENTASAN / PERTUNJUKAN PENTAS (LIVE STAGE SHOW / PERFORMANCE)

 

Pertunjukan/Pertandingan drama, nyanyian, silap mata, fesyen, tari-menari,dll

RM / PER SHOW

 

a. Negeri / Tempatan

250.00

 

b. Luar Negeri

350.00


**  MANA-MANA TEMPAHAN / PENGGUNAAN DEWAN MASYARAKAT KENINGAU YANG MELIBATKAN  PENGGUNAAN PENGHAWA DINGIN (AIR-CON) AKAN DIKENAKAN CAJ TAMBAHAN SEBANYAK RM100

PANDUAN KADAR SEWA BAGI PENGGUNAAN DEWAN MASYARAKAT BINGKOR, APIN-APIN DAN SOOK  YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MAJLIS DAERAH KENINGAU
 

KATEGORI “GENERAL/NON-COMMERCIAL RATE”

A

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LATIHAN/KEGUNAAN AM AWAM SAHAJA:

RM / SEJAM

 

a. Bulu Tangkis (segelanggang)

3.00

 

b. Bola Keranjang

7.50

 

c. Pementasan/pertunjukan pentas (stage Performance)

7.50

 

d. Table Tennis/Takraw (Segelanggang Badminton)

3.00

 

e. Keramaian (Party, wedding, konsert dll. selain daripada perhimpunan politik)

250.00 Sehari/1 Acara

 

f. Temuduga

15.00

 

B

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN PERTANDINGAN SUKAN (ACTUAL COMPETITION):

RM / SEJAM

I.

Kadar sewa bagi anjuran tanpa penjualan tiket/masuk bebas (Free Entrance)

TEMPATAN

NEGERI

 

a. Badminton

4.00

4.00

 

b. Bola keranjang

10.00

15.00

 

c. Table Tennis / Takraw (1 gelanggang Badminton)

5.00

5.00

 

d. Tinju (1 gelanggang Bola Kerajang)

10.00

15.00

II.

Atau secara alternatif

 

 

 

a. Sewa secara “ Pajak” (Exclusive 1 day rent) dari pukul 9.00am - 9.00pm :-

RM 75.00

RM 125.00

 

C

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN PEMENTASAN /PERTUNJUKAN PENTAS ( YANG BERTARAF SOSIAL/KEBAJIKAN)

 

Pertunjukan drama, nyanyian, silap mata, fesyen, tari-menari, dan lain-lain.

RM / PER SHOW

 

a. Tempatan / Negeri

75.00

 

b. Luar Negeri

125.00

 

D

PAMERAN BUKAN DAGANGAN

 

Pameran Expo Buku atau Pameran Buku

RM / SEHARI

 

a. Tempatan / Negeri

75.00

 

b. Luar Negeri

125.00

* Tiap-tiap pameran hanya boleh diadakan selama maxima 14 hari sahaja dalam satu bulan kalendar.** Surat pekeliling Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan (ruj:KKT&P. 604/17/18/107) bertarikh: 21 Januari 1995 . Berkuatkuasa pada 1hb Januari 1995, tidak membenarkan penyewaan/penggunaan Dewan Masyarakat sebagai tempat aktiviti sebarang perniagaan kecuali Expo Buku atau Pameran Buku.


KATEGORI “ COMMERCIAL RATE”

A

PENGGUNAAN DEWAN UNTUK TUJUAN PERTANDINGAN SUKAN (ACTUAL COMPETITION):

RM / SEJAM

 

Kadar sewa bagi anjuran yang melibatkan jualan tiket / bertaja:

TEMPATAN

NEGERI

PROFESIONAL

 

a. Badminton (1 gelanggang)

5.00

5.00

7.50

 

b. Bola keranjang

15.00

20.00

25.00

 

c. Table Tennis / Takraw (1 gelanggang Badminton)

6.00

6.00

7.50

 

d. Tinju (1 gelanggang Bola Keranjang)

15.00

20.00

25.00

 

 Atau Secara Alternatif Sewa secara “ Pajak” (Exclusive 1 day rental) dari pukul 9.00 am - 9.00 pm

 

a. Tempatan     =

RM250.00

 

 

b. Negeri           =

RM350.00

 

c. Professional  =

RM450.00

 

B

PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN PEMENTASAN / PERTUNJUKAN PENTAS (LIVE STAGE SHOW / PERFORMANCE)

 

Pertunjukan/Pertandingan drama, nyanyian, silap mata, fesyen, tari-menari,dll

RM / PER SHOW

 

a. Negeri / Tempatan

125.00

 

b. Luar Negeri

157.00

**  MANA-MANA TEMPAHAN / PENGGUNAAN DEWAN MASYARAKAT KENINGAU YANG MELIBATKAN  PENGGUNAAN PENGHAWA DINGIN (AIR-CON) AKAN DIKENAKAN CAJ TAMBAHAN SEBANYAK RM100

1. DASAR PENYEWAAN DEWAN MASYARAKAT KENINGAU, BINGKOR, APIN-APIN DAN SOOK
Aktiviti-aktiviti atau anjuran-anjuran rasmi kerajaan adalah diberi keutamaan menggunakan Dewan masyarakat Keningau dan tidak dikenakan bayaran apa-apa, misalnya acara-acara Sempena kelepasan Am yang dianjurkan oleh kerajaan ( Hari Kebangsaan, Hari Jadi/Keputeraan TYT/Agong, Pesta Kaamatan, dan Lain-lain), tetapi tidak termasuk aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh orang perseorangan atau mana-mana badan bukan kerajaan. Tempahan awal oleh orang perseorangan / badan-badan bukan kerajaan boleh dibatalkan dan digantikan atas sebab dasar ini.

 

2. PENGGUNAAN DEWAN UNTUK TUJUAN KEGIATAN YANG BERCORAK POLITIK
Surat Pekeliling Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan (ruj:KKT&P. 100-4/5/III/(167) bertarikh: 30 Oktober 1998, telah memutuskan bahawa dewan-dewan masyarakat tidak lagi boleh digunakan oleh mana-mana parti politik untuk tujuan kegiatan yang bercorak politik. Ini adalah untuk mengelakkan terjadinya sebarang kemungkinan yang tidak diingini di samping menghindarkan sebarang syak wasangka yang mungkin timbul terhadap Pihak Berkuasa Tempatan akibat daripada permohonan untuk menggunakan dewan-dewan masyarakat berkenaan. Meskipun begitu, pengecualian pengunaan dasar di atas adalah diberikan ke atas permohonan untuk sesuatu majlis atau upacara yang yang tidak bercorak politik tetapi melibatkan kehadiran atau undangan orang-orang kenamaan seperti YAB Ketua Menteri, YB Menteri-menteri, YB Pembantu-pembantu Menteri serta YB Wakil-wakil Rakyat Kerajaan.

 

1. DASAR PENYEWAAN DEWAN MASYARAKAT KENINGAU, BINGKOR, APIN-APIN DAN SOOK
Aktiviti-aktiviti atau anjuran-anjuran rasmi kerajaan adalah diberi keutamaan menggunakan Dewan masyarakat Keningau dan tidak dikenakan bayaran apa-apa, misalnya acara-acara Sempena kelepasan Am yang dianjurkan oleh kerajaan ( Hari Kebangsaan, Hari Jadi/Keputeraan TYT/Agong, Pesta Kaamatan, dan Lain-lain), tetapi tidak termasuk aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh orang perseorangan atau mana-mana badan bukan kerajaan. Tempahan awal oleh orang perseorangan / badan-badan bukan kerajaan boleh dibatalkan dan digantikan atas sebab dasar ini.

 

2. PENGGUNAAN DEWAN UNTUK TUJUAN KEGIATAN YANG BERCORAK POLITIK
Surat Pekeliling Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan (ruj:KKT&P. 100-4/5/III/(167) bertarikh: 30 Oktober 1998, telah memutuskan bahawa dewan-dewan masyarakat tidak lagi boleh digunakan oleh mana-mana parti politik untuk tujuan kegiatan yang bercorak politik. Ini adalah untuk mengelakkan terjadinya sebarang kemungkinan yang tidak diingini di samping menghindarkan sebarang syak wasangka yang mungkin timbul terhadap Pihak Berkuasa Tempatan akibat daripada permohonan untuk menggunakan dewan-dewan masyarakat berkenaan. Meskipun begitu, pengecualian pengunaan dasar di atas adalah diberikan ke atas permohonan untuk sesuatu majlis atau upacara yang yang tidak bercorak politik tetapi melibatkan kehadiran atau undangan orang-orang kenamaan seperti YAB Ketua Menteri, YB Menteri-menteri, YB Pembantu-pembantu Menteri serta YB Wakil-wakil Rakyat Kerajaan.

 

2. KADAR SEWA PERALATAN MAJLIS DAERAH KENINGAU.
Meja Besar - RM 1.00 sebuah (dalam dewan), RM 1.50 (luar dewan), Meja Kecil - RM 1.00 sebuah (dalam dewan), RM 1.50 (luar dewan), Kerusi Plastik - RM 0.50 sebuah (dalam dewan), RM 0.80 (luar dewan), Kerysu Banquet - RM 0.80 sebuah (dalam dewan), RM 1.20 (luar dewan), Sofa - RM 0.70 sebuah (dalam dewan), RM 1.00 (luar dewan), Pasu Bunga - RM 3.00 sepasu,

 

Search
Anugerah-Anugerah
Keratan Akhbar Tempatan
Arkib
Module jsvisit counter
Reserved 49.5% Reserved
Malaysia 27.7% Malaysia
United States 19.7% USA

Total:

107

Countries
00095829
Today: 14
Yesterday: 52
This Week: 183
This Month: 782