ICT

OBJEKTIF
Menjadikan organisasi Majlis sebagai sebuah organisasi yang berteraskan ICT di dalam pengurusan dan perkhidmatannya.

Mensasarkan 100 peratus pegawai dan kakitangan celik IT menjelang tahun 2020.
Menjadikan ICT dan IT sebagai budaya organisasi baru bagi Majlis dan seluruh warga kerjanya., dan
Memanfaatkan penggunaan aplikasi dan pembudayaan ICT dan IT untuk faedah bersama antara pihak Majlis dan masyarakat.

VISI
Untuk menjadikan pentadbiran Majlis Daerah Keningau sebagai sebuah pentadbiran yang cekap dan produktif serta berkesan dengan memastikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) digunakan sepenuhnya.

MISI
Menjadikan ICT sebagai panduan dan tunjang utama dalam memastikan kelancaran Bahagian/Unit di Pejabat Majlis Daerah Keningau.

Matlamat
Menjadikan Majlis Daerah Keningau sebuah Agensi berelektronik yang cemerlang untuk mempamerkan keupayaan teknologi-teknologi multimedia dalam membentuk pentadbiran tanpa kertas bagi interaksi diantara Jabatan dan orang awam.


FUNGSI

 

SEKSYEN KHIDMAT PENGGUNA & PENTADBIRAN
Membantu Merangka Pelan Strategik Teknologi Maklumat

Membuat minit mesyuarat setiap kali menghadiri mesyuarat bahagian/unit.
Menyediakan memo dan surat – surat yang berkaitan bahagian/unit.
Mengemaskini fail – fail Bahagian/Unit Teknologi Maklumat.
Menerima Aduan-Aduan Kerosakan PC, Perkakasan dan Perisian di Bahagian/ Unit Jabatan,
Bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan aset teknologi maklumat dan komunikasi (information and communication technology), ringkasnya ICT, yang dimiliki atau dibawah jagaan dan kawalannya. Ini termasuk semua data, peralatan, rangkaian dan kemudahan ICT.
Menerima arahan tugas – tugas yang lain berkaitan bahagian daripada pegawai dari semasa ke semasa.

SEKSYEN APILIKASI SOKONGAN
Menyokong Pembangunan dan Penyelanggaran Aplikasi Jabatan,

Menyokong menjalankan kerja-kerja membangun, mengendali dan menyelia Sistem Opersai Jabatan.
Menjalankan Kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan dan penyelenggaraan perkakasan IT Jabatan,

SEKSYEN PUSAT DATA, RANGKAIAN & LATIHAN
Membantu Mengurus Pangkalan Data Jabatan,

Membantu Mengurus Sistem Operasi , Pengurusan Rangkaian LAN, WAN dan Wireless Jabatan,
Mengurus Latihan/ Kursus-kursus kakitangan dan tempahan Bilik Latihan Komputer Jabatan.

SEKSYEN LAMAN WEB & MULTIMEDIA
Bertanggungjawab di dalam membantu membangunkan serta mengandalikan Laman Web Jabatan/ Organisasi supaya dapat berfungsi dengan baik.

Bertanggungjawab untuk mengambil gambar-gambar aktiviti  serta maklumat untuk membuat persembahan multimedia dan Laman Web Jabatan.

Nama Pegawai: Phillip Francis,
No. Telefon: 087 341 199,
No. email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Search
Anugerah-Anugerah
Keratan Akhbar Tempatan
Arkib
Module jsvisit counter
Reserved 50.2% Reserved
Malaysia 27.5% Malaysia
United States 19.4% USA

Total:

106

Countries
00094217
Today: 30
Yesterday: 47
This Week: 191
This Month: 744