Jawatankuasa Kecil

FUNGSI DAN PERANAN JAWATANKUASA KECIL MAJLIS DAERAH KENINGAU.

Fungsi jawatankuasa-jawatankuasa ini adalah membuat dan memutuskan dasar-dasar Majlis Daerah Keningau berpandukan kehendak-kehendak Ordinan Kerajaan Tempatan Sabah 1961, Suratcara Majlis ( Standing Order ), Undang-Undang Kecil dan lain-lain undang-undang yang berkaitan. Terdapat sebanyak lima belas (15) Jawatankuasa Kecil yang sedia ada dalam Suratcara Majlis ( Standing Order ) pindaan 2012.

Fungsi-fungsi Majlis dilaksanakan melalui Jawatankuasa seperti berikut:-

A. JAWATANKUASA KECIL YANG TERDAPAT DALAM  SURATCARA MAJLIS ( PINDAAN ) 2012. ‘KENINGAU DISTRICT COUNCIL STANDING ORDER ( AMENDMENT ) 2012.’ 

1. Jawatankuasa Kewangan.
   1. YBhg Tuan Haji Yusop bin Haji Osman -  Pengerusi
   2. YBhg Datuk Jake Jikulin Nointin - Ahli
   3. YBhg Datuk Annuar Datuk Ayub  - Ahli
   4. Encik Vincent Lee - Ahli
   5. Encik Sahanip Jamil - Ahli
   6. Encik Chee Sik Lai - Ahli
   7. Encik Agustine Nain - Ahli
   8. Encik Kennedy Datuk John Angian -Ahli
   9. Encik Amir Haji Jani - Ahli
 10. Kapitan Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhati

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Felix F. Ganang
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli
Korum: 6

2. Jawatankuasa Pemerolehan
   
1. YBhg Tuan Haji Yusop bin Haji Osman - Pengerusi
   2. YBhg Datuk Dr Bernard Stephen Maraat - Ahli
   3. YBhg Datuk Dainel Kinsik  - Ahli
   4. Encik Peter Jino Allion - Ahli
   5. Encik Nik Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
   6. Encik Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhari

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Mohd Iqbal Abdul Sail
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

3. Jawatankuasa Kesihatan Awam.
   
1. Encik Raymond Koh - Pengerusi
   2. YBhg Datuk Dr Bernard Stephen Maraat -  Ahli
   3. YBhg Datuk Justin Guka - Ahli
   4. Kapitan Liew Ket Lim @ Osman Liew -  Ahli
   5. Puan Hajjah Salbiah Suhaidah - Ahli
   6. Encik Pang Shu Kin @ Phang Shu Hin - Ahli
   7. Encik Hadimin Jamburi - Ahli
   8. Kapitan Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhati

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik John Hanis Harim
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

4. Jawatankuasa Perancang Bandar dan Pelan Bangunan.
   
1. YBhg Tuan Haji Yusop bin Haji Osman -  Pengerusi
   2. YBhg Datuk Jake Jikulin Nointin -  Ahli
   3. YBhg Datuk Annuar Datuk Ayub -  Ahli
   4. YBhg Datuk Justin Guka -  Ahli
   5. Encik Vincent Lee - Ahli
   6. Encik Azman Haji Ruslan -  Ahli
   7. Encik Chee Sik Lai - Ahli
   8. Encik Nik Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
   9. Encik Kennedy Datuk John Angian - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi 
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli.
Korum: 6

5. Jawatankuasa Peredaran Lalulintas.
   1. Encik Vincent Lee -  Pengerusi
   2. YBhg Datuk Daniel Kinsik - Ahli
   3. YBhg Datuk Justin Guka- Ahli
   4. YBhg Datuk Annuar Datuk Ayub - Ahli
   5. Encik Pang Shu Kin @ Phang Shu Hin - Ahli
   6. Kapitan Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhati

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Raiwan Moksin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

6. Jawatankuasa Perlesenan.
   1.  YBhg Tuan Haji Yusop bin Haji Osman-  Pengerusi
   2.  YBhg Datuk Dr Bernard Stephen Maraat- Ahli
   3. YBhg Datuk Jake Jikulin Nointin - Ahli
   4. Kapitan Liew Ket Lim @ Osman Liew -  Ahli
   5. Encik Sahanip Jamill - Ahli
   6. Encik Nik Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
   7. Encik Raymond Koh - Ahli
   8. Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhati

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Ahmad Abdul Ghani,
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

7. Jawatankuasa Pengindahan dan Kebersihan Bandar.
   1. YBhg Datuk Jake Jikulin Nointin - Pengerusi
   2. Encik Vincent Lee - Ahli
   3. Encik Ang Lui Ming - Ahli
   4. Encik Chee Sik Lai - Ahli
   5. Encik Raymond Koh - Ahli
   6. Kapitan Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhati

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik John Hanis Harim
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

8. Jawatankuasa Undang-Undang.
   
1. Encik Azman Haji Ruslan -  Pengerusi
   2. YBhg Datuk Dr Bernard Stephen Maraat - Ahli
   3. Encik Peter Jino Allion - Ahli
   4. Encik Agustine Nain - Ahli
   5. Encik Hadimin Jamburi - Ahli
   6. Encik Ang Lui Ming - Ahli
 
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik James Sigoh
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli
Korum: 4

9. Jawatankuasa Setinggan
   1. Encik Sahanip Jamil - Pengerusi
   2. Encik Pang Shu Kin @ Phang Shu Hin - Ahli
   3. Puan Hajah Salbiah Suhaidah - Ahli
   4. Encik Raymond Koh - Ahli
   5. Encik Hadimin Jamburi - Ahli
   6. Encik Ang Lui Ming - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Tadius Lasat
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli
Korum: 4

10. Jawatankuasa Penguatkuasa.
   1. Encik Peter Jino Allion -  Pengerusi
   2. Encik Azman Haji Ruslan - Ahli
   3. Puan Hajjah Salbiah Suhaidah - Ahli
   4. Encik Amir Haji Jani - Ahli
   5. Encik Agustine Nain - Ahli
   6. Encik Ang Lui Ming - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Ahmad Abd Ghani
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

11. Jawatankuasa Pemandu.
   
1. YBhg Datuk Daniel Kinsik - Pengerusi
   2. YBhg Datuk Jake Jikulin Nointin - Ahli
   3. YBhg Datuk Annuar Datuk Ayub - Ahli
   4. Encik Peter Jino Allion- Ahli
   5. Encik Nik Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

12. Jawatankuasa Pelancongan.
   1. YBhg Datuk Dr Bernard Maraat - Pengerusi
   2. Encik Vincent Lee - Ahli
   3. Kapitan Liew Ket Lim @ Osman Liew - Ahli
   4. Encik Sahanip Jamil - Ahli
   5. Encik Pang Shu Kin @ Pang Shu Hin - Ahli
   6. Encik Hadimin Jamburi - Ahli
   7. Encik Amir Haji Jani - Ahli
   8. Kapitan Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhati

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Jahara Sani
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli termasuk ahli-ahli Co-opt.
Korum: 4

13. Jawatankuasa Bahagian.
   1. YBhg Datuk Annuar Datuk Ayub - Pengerusi
   2. YBhg Datuk Justin Guka - Ahli
   3. Encik Azman Haji Ruslan - Ahli
   4. Kapitan Liew Ket Lim @ Osman Liew - Ahli
   5. Encik Peter Jino Allion - Ahli
   6. Puan Hajjah Salbiah Suhaidah - Ahli
   7. Encik Sahanip Jamil - Ahli
   8. Encik Agustine Nain - Ahli
   9. Encik Kennedy Datuk John Angian - Ahli
  10. Encik Amir Haji Jani - Ahli
  11. Encik Raymond Koh - Ahli
  12. Kapitan Maa Kin Yee @ Peter - Pemerhati- Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Erni Wagimin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 10 Ahli
Korum: 4

14. Jawatankuasa Tribunal Rayuan Perkadaran
   1. YBhg Tuan Haji Yusop bin Haji Osman -  Pengerusi
   2. YBhg Datuk Daniel Kinsik - Ahli - Ahli
   3. Encik Azman Haji Ruslan - Ahli - Ahli
   4. Encik Chee Sik Lai - Ahli
   5. Encik Kennedy Datuk John Angian - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Daniel Edward
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli termasuk Co-opt
Quorum: 3

Search
Anugerah-Anugerah
Keratan Akhbar Tempatan
Arkib
Module jsvisit counter
Reserved 60.8% Reserved
Malaysia 22.8% Malaysia
United States 14.3% USA

Total:

76

Countries
00073950
Today: 33
Yesterday: 57
This Week: 90
This Month: 862