Jawatankuasa Kecil

FUNGSI DAN PERANAN JAWATANKUASA KECIL MAJLIS DAERAH KENINGAU.

Fungsi jawatankuasa-jawatankuasa ini adalah membuat dan memutuskan dasar-dasar Majlis Daerah Keningau berpandukan kehendak-kehendak Ordinan Kerajaan Tempatan Sabah 1961, Suratcara Majlis ( Standing Order ), Undang-Undang Kecil dan lain-lain undang-undang yang berkaitan. Terdapat sebanyak lima belas (15) Jawatankuasa Kecil yang sedia ada dalam Suratcara Majlis ( Standing Order ) pindaan 2012.

Fungsi-fungsi Majlis dilaksanakan melalui Jawatankuasa seperti berikut:-

A. JAWATANKUASA KECIL YANG TERDAPAT DALAM  SURATCARA MAJLIS ( PINDAAN ) 2012. ‘KENINGAU DISTRICT COUNCIL STANDING ORDER ( AMENDMENT ) 2012.’ 

1. Jawatankuasa Kewangan.
   1. YBhg Tuan Haji Faimin Kamin -  Pengerusi
   2. Encik Lee Puan Hiam @ Richard Lee - Ahli
   3. Encik Egbert Manjin  - Ahli
   4. Encik Balasius Juatol - Ahli
   5. Encik Jikol Tagua - Ahli
   6. Encik Jonglai @ Albert Malintau - Ahli
   7. Encik Hamdy Azmi - Ahli
   8. Encik Ambrose James @ Jaimis -Ahli
   9. Puan Natra Michael - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Felix F. Ganang
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli
Korum: 6

2. Jawatankuasa Pemerolehan
   
1. YBhg Tuan Haji Faimin Kamin - Pengerusi
   2. Encik Lee Puan Hiam @ Richard Lee - Ahli
   3. Encik Raymond Koh Kian Ling  - Ahli
   4. Puan Natra Michael - Ahli
   5. Encik Sharin Shapri - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Mohd Iqbal Abdul Sail
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

3. Jawatankuasa Kesihatan Awam.
   
1. Encik Jikol Tagua - Pengerusi
   2. Puan Steffi Devy Michael -  Ahli
   3. Encik William Chu Wui Leong - Ahli
   4. Puan Alice Jusit -  Ahli
   5. Encik Joanes @ Dannie Onson - Ahli
   6. Encik Ambrose James @ Jaimis - Ahli
   7. Encik Raymond Koh Kian Ling - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik John Hanis Harim
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

4. Jawatankuasa Perancang Bandar dan Pelan Bangunan.
   
1. YBhg Tuan Haji Faimin Kamin -  Pengerusi
   2. Encik Lee Puan Hiam @ Richard Lee -  Ahli
   3. Encik Egbert Manjin -  Ahli
   4. Encik Balasius Juatol -  Ahli
   5. Encik Antomak @ Louis Udog - Ahli
   6. Encik Jonglai @ Albert Malintau -  Ahli
   7. Encik Ambrose James @ Jaimis - Ahli
   8. Encik Hamdy Azmi - Ahli
   9. Puan Cecelia Poyoyou @ Damasus - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi 
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli.
Korum: 6

5. Jawatankuasa Peredaran Lalulintas.
   1. Encik Egbert Manjin -  Pengerusi
   2. Encik Antomak @ Louis Udog - Ahli
   3. Encik Lasimin @ Lasmin Manjani - Ahli
   4. Puan Cecelia Poyoyou @ Damasus - Ahli
   5. Encik Raymond Koh Kian Ling - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Raiwan Moksin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

6. Jawatankuasa Perlesenan.
   1. YBhg Tuan Haji Faimin Kamin -  Pengerusi
   2. Encik Balasius Juatol - Ahli
   3. Encik Egbert Manjin - Ahli
   4. Puan Margaret Tambakau -  Ahli
   5. Puan Alice Jusit - Ahli
   6. Encik William Chu Wui Leong - Ahli
   7. Encik Jonglai @ Albert Malintau - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Ahmad Abdul Ghani,
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

7. Jawatankuasa Pengindahan dan Kebersihan Bandar.
   1. Encik Jonglai @ Albert Malintau - Pengerusi
   2. Puan Alice Jusit - Ahli
   3. Puan Margaret Tambakau - Ahli
   4. Encik William Chu Wui Leong - Ahli
   5. Encik Raymond Koh Kian Ling - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik John Hanis Harim
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

8. Jawatankuasa Undang-Undang.
   
1. Puan Natra Michael -  Pengerusi
   2. Encik Joanes @ Dannie Onson - Ahli
   3. Encik Lasimin @ Lasmin Majani - Ahli
   4. Encik Jonglai @ Albert Malintau - Ahli
   5. Encik Jikol Tagua - Ahli
   6. Puan Cecelia Poyoyou @ Damasus - Ahli
 
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik James Sigoh
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli
Korum: 4

9. Jawatankuasa Setinggan
   1. Encik Balasius Juatol - Pengerusi
   2. Puan Natra Michael - Ahli
   3. Encik Antomak @ Louis Udog - Ahli
   4. Encik Ambrose James @ Jaimis - Ahli
   5. Puan Margerat Tambakau- Ahli
   6. Encik Hanafiah Aziz - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Tadius Lasat
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli
Korum: 4

10. Jawatankuasa Penguatkuasa.
   1. Encik Hamdy Azmi -  Pengerusi
   2. Encik Hanafiah Aziz - Ahli
   3. Encik Lasimin @ Lasmin Majani - Ahli
   4. Puan Natra Michael - Ahli
   5. Encik Lee Puan Hiam @ Richard Lee - Ahli
   6. Encik Sharin Shapri - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Ahmad Abd Ghani
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

11. Jawatankuasa Pemandu.
   
1. Encik Antomak @ Louis Udog - Pengerusi
   2. Encik William Chu Wui Leong - Ahli
   3. Encik Hanafiah Aziz - Ahli
   4. Puan Steffi Devy Michael- Ahli
   5. Encik Joanes @ Dannie Onson - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

12. Jawatankuasa Pelancongan.
   1. Encik Joanes @ Dannie Onson - Pengerusi
   2. Puan Mergerat Tambakau - Ahli
   3. Encik Raymond Koh Kian Ling - Ahli
   4. Puan Steffi Devy Michael - Ahli
   5. Encik Sharin Shapri - Ahli
   6. Encik Hamdy Azmi - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Jahara Sani
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli termasuk ahli-ahli Co-opt.
Korum: 4

13. Jawatankuasa Bahagian.
   1. Puan Margerat Tambakau - Pengerusi
   2. Encik Egbert Manjin - Ahli
   3. Encik Lasimin @ Lasmin Majani - Ahli
   4. Encik Jikol Tagua - Ahli
   5. Encik Balasius Juatol - Ahli
   6. Encik Raymond Koh Kian Ling - Ahli
   7. Encik William Chu Wui Leong - Ahli
   8. Encik Hamdy Azmi - Ahli
   9. Encik Sharin Shapri - Ahli
  10. Puan Staffi Devy Michael - Ahli
  11. Puan Cecelia Poyoyou @ Damasus - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Erni Wagimin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 10 Ahli
Korum: 4

14. Jawatankuasa Tribunal Rayuan Perkadaran
   1. YBhg Tuan Haji Faimin Kamin-  Pengerusi
   2. Puan Natra Michael - Ahli - Ahli
   3. Encik Antomak @ Louis Udog - Ahli - Ahli
   4. Encik Lee Puan Haim @ Richard Lee - Ahli
   5. Encik Sharin Shapri - Ahli
   6. Encik Joanes @ Dannie Onson - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Daniel Edward
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli termasuk Co-opt
Quorum: 3

Search
Anugerah-Anugerah
Keratan Akhbar Tempatan
Arkib
Module jsvisit counter
Reserved 50.2% Reserved
Malaysia 27.5% Malaysia
United States 19.4% USA

Total:

106

Countries
00094199
Today: 12
Yesterday: 47
This Week: 173
This Month: 726