Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Emel Kumpulan :: Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri

ym.vog.habas@c5002PDM.com.my

NamaKementerian / Jabatan
ABDUL B. IMAM BASIRUN Pejabat Daerah Semporna
AFTAR BIN NURAJAT Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
ALEXANDER YONG Jabatan Tanah & Ukur
BALA KUMAR Jabatan Kerja Raya
BENEDICK BISONI @ ROBERT Jabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
EVELYN PIUS Jabatan Kerja Raya
GAN EN SIONG @ FREDIAN GAN (A.D.K.) Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
HILLMY HAMID @ HILMY HAMIT Jabatan Kerja Raya
JANIE TATING Jabatan Pertanian
JENNIEVE BINTI PETER @ BERNADITH Jabatan Kerja Raya
JOHN TANDUYAH. A. JOY Pejabat Daerah Penampang
JONATHAN @ DONOT BIN GISONG Jabatan Kerja Raya
JUPIRI TITIN @ MISAK ETIN Jabatan Perhutanan Sabah
LIEW YEN FUNG @ JEANIE LIEW Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan
MAHALI BIN YUSIN Jabatan Perhutanan Sabah
MARY JOSEPHINE S. GOLINGAI Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
MYRNA JIMENEZ @ ISABELO Jabatan Kerja Raya
PATRICK CHANG Jabatan Pengairan Dan Saliran
PETER MAURICE LIDADUN Jabatan Perhutanan Sabah
PG. OTHMAN BIN PG. OMAR Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
ROBERT STIDI Unit Perancang Ekonomi Negeri
SARAPIN MAGANA Jabatan Ketua Menteri
WONG KIEK SOON @ NG KIEK SOON Jabatan Kerja Raya
WONG THIEN LEN Jabatan Kerja Raya
Yusof Bin AgAli Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah
ZAIDUN BIN MOHD. NOOR Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah