Emel Kumpulan :: Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri

ym.vog.habas@natabaJauteK.com.my

NamaKementerian / Jabatan
ABD SAIT @ ABD SAID BIN OMBOK Kudat Town Board
ABEL ONGKUNIK Jabatan Pelabuhan & Dermaga Sabah
ABINAN @ABNAN BIN ASLI Istana
AFEIZA JAN @ AFEIZA GHULAM Pejabat Akhbar & Penerbitan Jkm
AHEMAD BIN SADE Jabatan Perikanan
AK MOHD RODZAN BIN PG.DAHLAN Sabah Parks Trustee Board
AMAT MOHD YUSOF Pejabat Hasil Bumi
AMRULLAH @ AMBRULLAH BIN KAMAL (DATUK IR. HAJI ) Jabatan Kerja Raya
BERNARD J. DALINTING Pejabat Dewan Undangan Negeri
BILY YUMBOD @ BILLY BARNABAS Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
BUNGSU @ AZIZ BIN JAAFAR Pejabat Mufti Negeri
CHRISTOPHER LINGAM Bahagian Istiadat & Protokol
CHUI NGET NGO Jabatan Bendahari Negeri
DATU BASRUN DATU MANSOR Rural Development Corporation
DATUK ASNIMAR HJ SUKARDI Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)
DATUK AIDI BIN MOKTAR, JP. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah
DATUK SAM MANNAN @ SHAM Jabatan Perhutanan Sabah
DR. HJ. MINGU BIN HJ. JUMAAN @ MINGGU Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
EFFENDI MOHAMED SUNOH Jabatan Ketua Menteri
FATIMAH SIMIN Sabah Parks Trustee Board
FRANCIS GEORGE OTIGIL Sabah Forest Development Authority
HASBI BIN ABDUL GHAFFAR Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
HJH.ROSNANI HJ.ASMAT Lembaga Pembangunan Perumahan Dan Bandar
IDRUS BIN SHAFIE Jabatan Pertanian
ISMAIL SIMON CHARLES Bahagian Kabinet & Dasar
JAMES WONG Sandakan Municipal Council
MAISURI BIN BESRI Sabah Economic Development Corporation
MASNAH MATSALLEH Jabatan Hal Ehwal Wanita
MELVIN VASUDEVAN MAJANGA Jabatan Keretapi Negeri Sabah
MOHAMAD NOOR BIN WAHAB Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am
MOHAMAD SAID BIN HINAYAT Jabatan Arkib Negeri Sabah
MOHD. YUSRIE ABDULLAH @ YANTIS GODUAN Jabatan Tanah & Ukur
MOKTAR YASSIN BIN AJAM Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan
MURSIDI @ DININ BIN SAPI Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah
NORDIN SIMAN Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
PATRICK TAN @ TAN SU TECK Jabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
PENYUKI BIN MATTA (A.S.D.K., A.M.N., A.D.K.) Sabah State Sports Board
POUNIS @ JOSEPH BIN YUNTAVID Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)
SA'ADILAH HAJI ABDILLAH Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah
SABARIAH HJ. SAFFREE Pejabat Perhubungan Negeri Sabah
SINTIONG BIN GELET Jabatan Muzium Sabah
SUKARTI BIN WAKIMAN Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
VINCENT PUNG YEE KIONG Sabah Credit Corporation
WONG VUI YIN Perpustakaan Negeri Sabah
YEO BOON HAI @ ARLING BIN UKAU (DATUK) Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
YEO BOON KIAT Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Perusahaan Ternak