Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Emel Kumpulan :: Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri

ym.vog.habas@natabaJauteK.com.my

NamaKementerian / Jabatan
ABD SAIT @ ABD SAID BIN OMBOK Kudat Town Board
ABEL ONGKUNIK Jabatan Pelabuhan & Dermaga Sabah
ABINAN @ABNAN BIN ASLI Istana
AFEIZA JAN @ AFEIZA GHULAM Pejabat Akhbar & Penerbitan Jkm
AHEMAD BIN SADE Jabatan Perikanan
AK MOHD RODZAN BIN PG.DAHLAN Sabah Parks Trustee Board
AMAT MOHD YUSOF Pejabat Hasil Bumi
AMRULLAH @ AMBRULLAH BIN KAMAL (DATUK IR. HAJI ) Jabatan Kerja Raya
AZMI SALIM @ NICHOLAS LIM Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
BERNARD J. DALINTING Pejabat Dewan Undangan Negeri
BUNGSU @ AZIZ BIN JAAFAR Pejabat Mufti Negeri
CHRISPINUS GORDON YAPP @ RAJA GODI Sabah Tourism Board
CHRISTOPHER LINGAM Bahagian Istiadat & Protokol
CHUI NGET NGO Jabatan Bendahari Negeri
DATUK ASNIMAR HJ SUKARDI Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)
DATUK AIDI BIN MOKTAR, JP. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah
DATUK IDRUS BIN SHAFIE Jabatan Pertanian
DATUK PENYUKI BIN MATTA Sabah State Sports Board
DATUK SAM MANNAN @ SHAM Jabatan Perhutanan Sabah
DR. HJ. MINGU BIN HJ. JUMAAN @ MINGGU Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
FATIMAH SIMIN Sabah Parks Trustee Board
FRANCIS GEORGE OTIGIL Sabah Forest Development Authority
GEORGE LIEW Lembaga Pembangunan Perumahan Dan Bandar
HARUN BIN ABAS Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
ISMAIL SIMON CHARLES Bahagian Kabinet & Dasar
JAMES WONG Sandakan Municipal Council
KALIMIN BIN SAHADI Rural Development Corporation
MASNAH MATSALLEH Jabatan Hal Ehwal Wanita
MELVIN VASUDEVAN MAJANGA Jabatan Keretapi Negeri Sabah
MOHAMAD NOOR BIN WAHAB Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am
MOHAMAD SAID BIN HINAYAT Jabatan Arkib Negeri Sabah
MOHD. YUSRIE ABDULLAH @ YANTIS GODUAN Jabatan Perlindungan Alam Sekitar
MOKTAR YASSIN BIN AJAM Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan
NORDIN SIMAN Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
PATRICK TAN @ TAN SU TECK Jabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
POUNIS @ JOSEPH BIN YUNTAVID Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)
RATNAWATI BINTI OSMAN Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah
SABARIAH HJ. SAFFREE Pejabat Perhubungan Negeri Sabah
SUKARTI BIN WAKIMAN Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
TEO GECK CHOO@JASMINE Bahagian Pengurusan Dan Kewangan
TPR. MURSIDI @ DININ BIN SAPI Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah
VINCENT PUNG YEE KIONG Sabah Credit Corporation
WONG VUI YIN Perpustakaan Negeri Sabah
YEO BOON HAI @ ARLING BIN UKAU (DATUK) Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
YUSOF BIN HJ. AG. BESAR Sabah Fishermen & Fishery Devt. Corporation
YUSUP BIN AG. ALI Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri