Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Emel Kumpulan :: Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri

ym.vog.habas@3002PDE.com.my

NamaKementerian / Jabatan
A. SHAFIUDDIN HJ ABIDIN Jabatan Bendahari Negeri
AG. MOHD. TAHIR B. MOHD. TALIB Jabatan Air Negeri Sabah
ALI AHMAD BIN HAMID Jabatan Kerja Raya
AMAT MOHD YUSOF Pejabat Hasil Bumi
AMRULLAH @ AMBRULLAH BIN KAMAL (DATUK IR. HAJI ) Jabatan Kerja Raya
BAHARI HJ HASSAN Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)
BAHARUDIN HJ. ALWI Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
BRUNO VUN Kementerian Pelajaran dan Inovasi
DATUK [DATU] ROSMADI DATU SULAI Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar
DATUK GINUN BIN MATTANGAI @ GINUN BIN YANGUS Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan
DATUK HAJI AWANG DAMIT BIN HJ AG ANAK Kementerian Belia dan Sukan
DATUK IDRUS BIN SHAFIE Jabatan Pertanian
DATUK SA'ADILAH BIN HAJI ABDILLAH Majlis Hal Ehwal Anak Negeri
DATUK SAFAR BIN UNTONG Jabatan Tanah & Ukur
DR. HJ. MINGU BIN HJ. JUMAAN @ MINGGU Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
HASHIM BIN PAIJAN Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
JANET CHEE KEN LIAM Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat
LEE CHUN KHIONG Jabatan Tanah & Ukur
MELVIN VASUDEVAN MAJANGA Jabatan Keretapi Negeri Sabah
MOHAMAD SIDIK AWANG ADI Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
MOHD ZARATKHAN ABD RAHMAN Majlis Agama Islam Sabah
MOHD. YUSRIE ABDULLAH @ YANTIS GODUAN Jabatan Perlindungan Alam Sekitar
MOKTAR YASSIN BIN AJAM Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan
MURSIDI @ DININ BIN SAPI Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah
NORDIN SIMAN Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
PATRICK TAN @ TAN SU TECK Jabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
RAHIM BIN SULAIMAN Jabatan Perhutanan Sabah
RICHARD JOMIJI KINSIL Jabatan Kerja Raya
WONG FOO TIN Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan
WONG VUI YIN Perpustakaan Negeri Sabah
YAHIYA BIN AWANG KAHAR (ADK) Jabatan Kerja Raya
YEO BOON KIAT Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
ZALOHA BINTI AHMAD (HAJJAH) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah