Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Butiran Direktori

Pusat Pemulihan Orangutan Sepilok

Alamat

Emel Jabatan

  • Pusat Pemulihan Orangutan Sepilok , (Departmental account)

Maklumat seperti nama dan jawatan yang dipaparkan adalah tertakluk kepada maklumat daripada Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2).

Sebarang kemaskini diperlukan, sila hubungi Bahagian Pentadbiran bagi pejabat anda atau pihak JPKN (Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri) “Bahagian Pembangunan” di talian 088-368800.