Group Email :: State Government Department & Agencies

ym.vog.habas@a5002PDM.com.my

NameMinistry/ Department
ABDUL GAFFAR MOHD JAFFAR Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan
ABDUL KARIM BIN DAKOG Jabatan Hidupan Liar
ALBANUS MALUDA Jabatan Pertanian
ANTHEA JAMES JIPANUS Kementerian Kewangan
ARIF BIN ABD HAMID Jabatan Muzium Sabah
AZHAR BIN KASSIM Jabatan Perikanan
BLASIUS @ YUS BIN DUASA Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
BLASIUS GUNTINGAN @ GILBERT Jabatan Tanah & Ukur
BONIFACE JINTONY Jabatan Perikanan
CHEE SHOK TING Unit Perancang Ekonomi Negeri
CHONG TAN CHUN Jabatan Pertanian
DZULKIFLI HJ. GHULAMDIN Jabatan Pertanian
EDWARD LINGKAPO Jabatan Kerja Raya
ESTHER VINCENT MOBILIK Perpustakaan Negeri Sabah
FATIMAH BINTI ABDILLAH Perpustakaan Negeri Sabah
HJ. ANUAR HJ. MOHAMAD Jabatan Perhutanan Sabah
HJH SAADIAH HJ MOHD SALLEH Kementerian Kewangan
JADMIN BIN HJ. MOHAMED SOON Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
KAMALUDIN BIN AG ABAS Jabatan Kerja Raya
MADDININ BIN JEMIN Pejabat Daerah Kinabatangan
MANSUR BIN ASUN Jabatan Muzium Sabah
MARIA EDWARD KISSEY Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Perusahaan Ternak
MARIAM @ DAYANG BUNGA BINTI JAHWI Jabatan Air Negeri Sabah
MARIAM OMAR Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar
MODESTA SIAMBUN Jabatan Bendahari Negeri
MOIRA DAVID @ SUSAN Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat
MUSBI BIN LUNGGAT @ IDRIS Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan
NORLIJA @ NORLIJAH BINTI DANIN Kementerian Pembangunan Infrastruktur
NORMAH YUSOP Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Perusahaan Ternak
PETER LEE AH KONG Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Perusahaan Ternak
RAMLAN BIN MOHAMAD Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)
ROSLAN BIN LAMPAKAS Kementerian Kewangan
RUSNAH BINTI KUYUNG Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
SENAN @ SEMAN BIN JIPAR Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
TEO SU SIN Jabatan Pertanian
TSEU KEI YUE Kementerian Pembangunan Perindustrian
VAN KONG @ VAN KONG TZE YIEN Jabatan Pengairan Dan Saliran
ym.vog.habas.utj@nimA.dhoM.com.my