Official Website Of The
Sabah State Government

Group Email :: State Government Department & Agencies

ym.vog.habas@3002PDE.com.my

NameMinistry/ Department
AG. MOHD. TAHIR B. MOHD. TALIB Jabatan Air Negeri Sabah
ALI AHMAD BIN HAMID Jabatan Kerja Raya
AMRULLAH @ AMBRULLAH BIN KAMAL (DATUK IR. HAJI ) Jabatan Kerja Raya
BAHARUDIN HJ. ALWI Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
BRUNO VUN Kementerian Pelajaran dan Inovasi
DATUK [DATU] ROSMADI DATU SULAI Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
DATUK BAHARI HJ HASSAN Kementerian Kewangan
DATUK DR. HJ. MINGU BIN HJ. JUMAAN @ MINGGU Kementerian Pelajaran dan Inovasi
DATUK GINUN BIN MATTANGAI @ GINUN BIN YANGUS Kementerian Pelajaran dan Inovasi
DATUK IDRUS BIN SHAFIE Jabatan Pertanian
DATUK SA'ADILAH BIN HAJI ABDILLAH Majlis Hal Ehwal Anak Negeri
DATUK SAFAR BIN UNTONG Jabatan Tanah & Ukur
HAJI NORDIN BIN SIMAN (DATUK) Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
HASHIM BIN PAIJAN Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
JANET CHEE KEN LIAM Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat
LEE CHUN KHIONG Jabatan Tanah & Ukur
MOHAMAD SIDIK AWANG ADI Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
MOHD ZARATKHAN ABD RAHMAN Majlis Agama Islam Sabah
MOHD. YUSRIE ABDULLAH @ YANTIS GODUAN Kementerian Belia dan Sukan
MURSIDI @ DININ BIN SAPI Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah
PATRICK TAN @ TAN SU TECK Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)
RICHARD JOMIJI KINSIL Jabatan Kerja Raya
WONG FOO TIN Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan
WONG VUI YIN Perpustakaan Negeri Sabah
YAHIYA BIN AWANG KAHAR (ADK) Jabatan Kerja Raya
ZALOHA BINTI AHMAD (HAJJAH) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah