Bahagian Perkhidmatan Teknikal [Kejuruteraan]  • Telefon
    Telefon

    088-215739

  • Faksimili
    Faksimili

    088-215548Ir. Eddy Mohd Fairuz Bin Mohd Yuslee