Sebagai sebuah Badan Berkanun Kerajaan Negeri Sabah di bawah naungan Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah, Lembaga Sukan Negeri Sabah adalah bertanggungjawab secara langsung dalam menjalankan aktiviti-aktiviti mengikut matlamat atau fungsi Lembaga.

Dasar-dasar pelaksanaan aktiviti Lembaga adalah ditetapkan oleh satu Lembaga Pengarah yang terdiri daripada 14 orang ahli. Walaubagaimanapun, pada masa ini, Lembaga Sukan Negeri Sabah hanya terdapat sepuluh (10) orang ahli Lembaga.

Y.Bhg Dr. KH Tan, JP,PBS,JA
Pengerusi

Y.Bhg Ir Lau Kim Swa
Timbalan Pengerusi

Y.Bhg Sr. Raja Sundra Linggam
Ahli
Y.Bhg Prof Dr. Ismail Bin Ali
Ahli
Y.Bhg Dr.Nahulan A/L Thevarajah
Ahli

Y.Bhg Encik Tan Jwee Peng
Ahli
Y.Bhg Encik Terence Baduk
Ahli
Y.Bhg Encik Aliudin Bin Jumaat
Ahli
Y.Bhg Encik R Effendi bin Razali
Ex-Officio
Encik Terrance Edward Pudin
Pengurus Besar