Bahagian Pentadbiran

 

Tanggungjawab Bahagian Pentadbiran

  1. Pengurusan pentadbiran
  2. Pelantikan, Pemberian Taraf Pekerja Berpencen
  3. Pengendalian Buku Rekod, Perkhidmatan SM2
  4. Pengesahan jawatan, Kenaikan pangkat, opsyen
  5. Melaksanakan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dari semasa ke semasa