Bahagian Penguatkuasa

 

Tanggungjawab Bahagian Penguatkuasaan

 

Menguatkuasakan Undang-undang Kecil Anti Sampah Sarap, Penjaja, Pasar, Kawalan Binatang, Konssevenssi dan hygiene , Iklan, Hotel, Lorong dan Tempat Awam, Perdaggangan Ofensif, DAsar Pembentungan Rumah-rumah Setinggan dan lain-lain yang berkaitan yang di wujudkan dari semasa ke semasa.

Sila beri kerjasama penuh kepada Anggota Penguatkuasa yang sedang menjalankan tugasan di premis atau kawasan anda.