Bahagian Kesihatan dan Kelestarian Bandar

 

 

Objektif Utama Bahagian Kesihatan Dan Kelestarian Bandar 

 

 • Memastikan sampah sarap yang bertaburan di kawasan Perbandaran khususnya di kawasan Rumah-rumah Kedai, Pasar-pasar, dan tempat-tempat awam dibersihkan sepanjang masa.
 • Memastikan parit-parit kecil dalam kawasan Bandar dibersihkan dari sampah sarap sepanjang masa.
 • Memastikan dan mengekalkan keindahan kawasan Pantai Bak-Bak bersih termasuk kebersihan tandas/bilik persalinan dijaga sepanjang masa.

 

Fungsi Utama Bahagian Kesihatan Dan Kelestarian Bandar

 

 1. Mengawal Kebersihan Bandar, tamu dan pasar
 2. Mengutip dan membuang sampah
 3. Melaksanakan Ordinan Kerajaan Tempatan 1961

 

Kawasan Perkhidmatan Kutipan Sampah

 

Kawasan Percukaian

 • Kedai
 • Taman Perumahan
 • Industri Ringan
 • Taman Awam

 

Kawasan Luar Percukaian

 • Sekolah
 • Pejabat Kerajaan
 • Premis Perniagaan

 

 Bilangan Aset Logistik Jentera Pelupusan Sampah

Kenderaan RORO   :-Empat(4) Buah

Kenderaan Compactor   :- Enam (6) Buah

 

Anggaran Komposisi Pungutan Sampah / Sisa Pepejal Tahun 2018

Jenis Jentera Pungutan Harian Jumlah
2 Kompactor ( 8 Tan )  16 Tan X 2 kali Sehari  32 Tan
4 Kompactor ( 6 Tan ) 24 Tan X 2 Kali Sehari 48 Tan
4 RORO ( 6 Tan )  24 Tan X 2 Kali Sehari  48 Tan
Jumlah    128 Tan Sehari

Perbezaan anggaran pungutan sampah bergantung kepada jenis sisa pepejal yang dibuang.

Penambahan purata pungutan sampah / sisa pepejal meningkat dari tahun ke tahun disebabkan bilangan pertambahan perumahan dan bilangan jentera logistik .