• Bertanggungjawab kepada Jemaah Menteri Negeri atas semua perkara yang berkait dengan pembangunan luar bandar, pembasmian kemiskinan, pentadbiran daerah dan JKKK/JKDB.
 • Bertanggungjawab keatas semua soalan-soalan DUN yang berkaitan dengan pembangunan luar bandar pembasmian kemiskinan, pentadbiran daerah dan JKKK/JKDB.
 • Mengawalselia pentadbiran semua pejabat daerah dan pejabat daerah kecil.
 • Meluluskan dan mengeluarkan waran peruntukan Kerajaan Negeri bagi Projek Pembangunan Kecil, Pembasmian Kemiskinan, Pemulihan Kampung, Peruntukan Khas dan lain-lain peruntukan pembangunan yang disalurkan melalui KPLB Sabah.
 • Meluluskan pengwujudan JKKK/JKDB seluruh negeri.
 • Meluluskan perlantikan Pengerusi dan AJK JKKK/JKDB.
 • Melaksanakan kajian keatas cadangan pengwujudan daerah-daerah dan daerah kecil baru.
 • Menyelaras program-program Kerajaan Persekutuan - BELB, BALB, PJK, LJK.
 • Ahli Majlis Pembangunan Negeri.
 • Urusetia Jawatankuasa Penempatan Semula Kawasan yang dilanda bencana.
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Pembangunan Negeri.
 • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri.
 • Ahli Jawatankuasa Pemandu SPKR/Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri.
 • Pengerusi (YB Menteri) Jawatankuasa Teknikal SPKR/Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri.

Pengunjung

Hari Ini 5

Kelmarin 22

Minggu Ini 5

Bulan Ini 828

Jumlah Pengunjung 55805